מנחם מאוטנר

מנחם מאוטנר הוא פרופסור מן-המניין ומופקד הקתדרה למשפט אזרחי השוואתי ולתורת המשפט ע"ש דניאל רובינשטיין בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב. לשעבר סגן דיקאן ודיקאן הפקולטה.

מלמד בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב "דיני חוזים", וכן קורסים וסמינרים בתחום המשפט האזרחי ובתחום המשפט והתרבות.

סיים את לימודיו לתואר הראשון בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב, בהצטיינות, ואת לימודיו לתואר השני, בפקולטה, בהצטיינות יתירה. מוסמך ובעל תואר ד"ר מטעם בית הספר למשפטים של אוניברסיטת ייל, ארצות הברית.

היה פרופסור אורח בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת מישיגן, משך שנתיים. לימד קורסים בתחום המשפט האזרחי.  

בשנת 1996 נמנה עם הקבוצה של 20 המלומדים הראשונים מכל העולם שבית הספר למשפטים של אוניברסיטת ניו-יורק צירף לסגל שלו, במסגרת תכנית ה-"Global Law School" של בית הספר.

היה חוקר אורח משך שנה בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת הרווארד.

בעת לימודיו בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב זכה בפרס מערכת "עיוני משפט" על פרסום המאמר המבטיח ביותר על ידי משפטן צעיר; ב"פרס בני גולדשטיין" על הצטיינות בלימודים; וב"פרס פנחס ספיר - מפעל הפיס" על עבודת המוסמך הטובה ביותר של השנה.

לקראת לימודיו בארצות הברית זכה במילגת פולברייט. בהיותו סטודנט בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת ייל זכה במיגלת מיירס ס. מקדוגל.  

עם שובו לאוניברסיטת תל אביב נקלט כחבר סגל באוניברסיטה במסגרת "מילגת אלון" (מילגה יוקרתית לקליטת חברי סגל צעירים באוניברסיטאות – ניתנת ל-10 חוקרים בלבד כל שנה, מטעם המועצה להשכלה גבוהה).

כמורה בפקולטה, יזם את תכנית "הקבלה המיוחדת" לקבלה ללימודים בפקולטה של תלמידים משכבות מצוקה - תכנית שאומצה מאוחר יותר על ידי כל הפקולטות האחרות באוניברסיטה, ועל ידי כל שאר האוניברסיטאות בישראל. כמו כן, יזם את תכנית "מבואות משפט" להוראת משפטים על ידי סטודנטים בבתי ספר יסודיים ותיכוניים (תוך דגש על בתי ספר באזורי מצוקה).

כדיקאן הפקולטה יזם והוביל את השינוי הגדול ביותר בתכנית הלימודים שהתחולל בפקולטה מאז היווסדה - מעבר לבחירה של הסטודנטים במרבית הקורסים שאותם הם לומדים. כמו כן, הוביל את הגדלת הפעילויות של התכנית הקלינית של הפקולטה פי ארבעה. מאוטנר גם קלט לפקולטה שמונה חברי סגל חדשים, המהווים כיום רכיב מרכזי בשלד המחקרי וההוראתי של הפקולטה.

זכה בפרס רקטור האוניברסיטה על הצטיינות בהוראה.

זכה ב"פרס צלטנר" למצוינות במשפט.

נשא הרצאת אורח באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ("שלוש גישות על משפט ותרבות")  

פרסם את "ירידת הפורמליזם ועליית הערכים במשפט הישראלי" – הספר המצוטט ביותר בכתיבה על ההתפתחויות (הנרחבות) שאירעו במשפט הישראלי בשלושת העשורים האחרונים.

פרסם את "על החינוך המשפטי" – ספר שהתווה את הדרך לשינוי התפיסה העצמית של האקדמיה המשפטית בישראל מאקדמיה הכפופה לפרקטיקה המשפטית לאקדמיה הפועלת כחלק מהאוניברסיטה, ובזיקה אינטר-דיסציפלינארית עם מחלקות אחרות באוניברסיטה.   

ערך ארבעה ספרים משפטיים, וביניהם "רב-תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית" (עם אבי שגיא ורונן שמיר) ו"צדק חלוקתי בישראל". פרסם מאמרים רבים בארץ ובעולם, בין השאר בכתבי העת המשפטיים של אוניברסיטאות ייל ומישיגן.

ספרו "משפט ותרבות בישראל בפתח המאה העשרים ואחת" עומד להיות מוצא לאור בשנת 2007 על ידי ההוצאה לאור של אוניברסיטת תל אביב והוצאת "עם עובד". ספרו "משפט ותרבות" עומד להיות מוצא לאור בשנת 2007 על ידי ההוצאה לאור של אוניברסיטת בר אילן (סדרת "פרשנות ותרבות").  

היה חבר "ועדת החיפוש" של אוניברסיטת תל אביב לאיתור נשיא חדש לאוניברסיטת תל אביב (בעקבות בחירה על ידי סנאט האוניברסיטה).

חבר בית הדין המשמעתי של הסגל האקדמי באוניברסיטת תל אביב.

עמד בראש הוועדה להקמת University Press באוניברסיטת תל אביב.  

היה חבר ועדת המינויים של האוניברסיטה.

היה חבר בית הדין המשמעתי של הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב.

היה חבר הוועדה להכנת הקודקס האזרחי של מדינת ישראל (בראשות השופט אהרן ברק).

היה יושב ראש הוועדה הציבורית לבחינת הזכויות של אמנים מבצעים (מינוי של שר המשפטים).

היה יושב ראש ועדת המומחים של משרד המשפטים לרביזיה של דיני הבטוחות בישראל.