תואר שני במסלול משפט מסחרי במתכונת שנתית (מספר 1471)

סימול התכנית: 1471 מסלול 401. (למילוי בטופס הרישום)

למתעניינים בלימודי התואר השני במסלול המסחרי שלום רב,

בשנת הלימודים תשס"ד החליטה הפקולטה לשים דגש על שיפור משמעותי בתכניות התואר השני שלה, הן בתוכן האקדמי של התכניות והן בשירות וביחס האישי שהפקולטה תספק לתלמידי התואר השני. במסגרת זו, מצאנו לנכון לשפר באופן משמעותי את תכנית מיוחדת תואר שני במשפט מסחרי.

מסלול זה מיועד למשפטנים העוסקים בתחום המשפט המסחרי ומעוניינים להעמיק ידיעותיהם בתחום מרתק זה. רשימת הקורסים בתכנית זו מפורטת באתר . כפי שתראו, רשימת המרצים בתכנית היא מגוונת וכוללת את אנשי האקדמיה המובילים בתחום בארץ ומומחים בעלי שם מן הפרקטיקה. גם רשימת הקורסים מגוונת. מעבר לקורסים המשפטיים המוצעים בתכנית, סברנו שהמשפטן המודרני בתחום המסחרי חייב להצטייד בכלים מתחום החשבונאות, המימון, הסטטיסטיקה ותורת המשחקים. הקורסים בתחום זה נבנו באופן מיוחד, המתאים לצרכים של המשפטן בתחום המסחרי.

סך שעות הלימוד בתכנית זו עומד על 32 שעות סמסטריאליות, מתוכם שני סמינרים לפחות. מערכת השעות נבנתה במיוחד עבור עורכי דין העובדים במשרה מלאה. מרבית הקורסים ירוכזו בימי שישי, וכן בשני ערבים במהלך השבוע (17:00 – 20:30). קיימת אפשרות לסיים את לימודי התואר בתוך שנה קלנדארית אחת (3 סמסטרים, כולל סמסטר קיץ). לתלמידים המעוניינים להתקבל למסלול עם תזה, יש לקחת בחשבון כשנה נוספת לצורך כתיבת התזה.

תנאי רישום:

  1. בעלי תואר בוגר במשפטים של מוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל אשר ממוצע ציוניהם בתואר הראשון במשפטים הוא 80 לפחות.
  2. בעלי תואר בוגר במשפטים שסיימו לימודיהם באוניברסיטאות בחו"ל ובלבד שמשך לימודיהם לקראת התואר הראשון היה שלוש שנים לפחות, וממוצע ציוניהם היה שווה ערך לציון 80 לפחות, והם השלימו תכנית השלמות אשר תקבע על-ידי ועדת הקבלה ובתנאים שייקבעו. ועדת הקבלה מוסמכת, במקרים מיוחדים, לפטור מחובת שנת השלמות.
  3. בעלי תואר בוגר במשפטים שאינם ממלאים אחר התנאים האמורים בסעיפים 2א ו-2ב לעיל, אך קבלתם אושרה על-ידי ועדת הקבלה לתואר שני, בתנאים שייקבעו על ידה.

במקביל לערכת הרישום יש להעביר למזכירות תארים מתקדמים בפקולטה למשפטים:

-    קורות חיים מודפסים

-    עבודה סמינריונית שנכתבה במסגרת הלימודים לתואר הראשון. (תלמידים המבקשים להתקבל למסלול עם עבודת גמר יעבירו עבודה סמינריונית שכתבו בגפם)

-    2 מכתבי המלצה אקדמיים. (בוגרי אוניברסיטת תל-אביב רשאים להמציא שמות של שני ממליצים אקדמיים)

-   אישור ממזכירות הפקולטה בה למד המועמד על מיקום בכיתה (סטודנטים שלא השלימו את כל חובותיהם בעת הרישום ימציאו אישור על מיקום בכיתה עבור שנים א'-ג')

1.      תלמידים המעוניינים להירשם למסלול לימודים עם עבודת גמר, במסלול המסחרי, יצרפו מכתב בקשה וכן הצהרת כוונות ביחס  למחקר המוצע, מודפסת על עד 2 עמודים ברווח כפול.

2.      תלמידים המעדיפים לסיים במסלול המסתיים בשנה קלנדארית אחת מתבקשים לסמן את סימול יחידת הלימוד בטופס הרישום שהוא 1471, מסלול 401. כאלה המתבקשים לסיים לימודיהם בקצב הרגיל, במהלך שתי שנות לימוד במסלול ללא תזה, מתבקשים לסמן מסלול 402. ניתן לשנות בחירה זו בהמשך.

3.      תמונה.

קורסים

לרשימת הקורסים, הסדנאות והסמינרים אשר יוצעו במסגרת התכנית בשנת הלימודים תשס"ד הנכם מוזמנים לעיין באתר. חלק ניכר מן הקורסים הללו יוצעו באופן ייחודי לתלמידי התואר השני. כפי שתראו, הרשימה כוללת מגוון רחב של נושאים, כאשר חלק מן הקורסים הם בעלי אוריינטציה תיאורטית, וחלקם האחר הם בעלי אוריינטציה פרקטית, על מנת שתוכלו לבחור בתוכנית מתאימה לתחומי העניין  שלכם ולנטיות לבכם.

שכר לימוד

מינימום שכר הלימוד יהיה בשיעור של 200%, בהתאם לתקנות הרגילות של לימודי התואר השני. (שכר לימוד ותנאי קבלה: http://www.ims.tau.ac.il).

הרשמה

את טפסי הרישום לאוניברסיטה ניתן לרכוש ברשת חנויות "דיונון" או ברשת "סטימצקי".

לתשומת לבכם, ניתן להירשם עד לתאריך 31 ביולי 2003.

המעוניינים בפרטים נוספים מוזמנים לפנות לגב' מיכל גורדון-קרת או גב' ציפי לנדאו, במזכירות תארים מתקדמים (טל: 6406482-03, 6408645-03).

נשמח לראותכם בפקולטה בשנה הבאה. שנת הלימודים תפתח ביום ראשון, ל' בתשרי תשס"ד, 26 באוקטובר 2003.

רשימת קורסים במסלול המסחרי - שנת תשס"ד

שם קורס

שם מרצה

מיזוגים ורכישות

ד"ר אורטל אברהם

זרמים וגישות

עו"ד ארדינסט-רון עמית

חקיקה מנהלית לא פורמאלית וחקיקה כלכלית

עו"ד ארידור יורם

דיני פטנטים

עו"ד בנד טל

מימון בתנאי ודאות

מר בר אילן

מימון בתנאי חוסר וודאות

מר בר אילן

סחר בינלאומי

ד"ר ברודי תומר

הגבלים עסקיים

ד"ר גילה דייויד

עסקאות מקרקעין

עו"ד גלוסקה מרדכי

חוק החברות החדש

פרופ' גרוס יוסף

סטטיסטיקה ומשפט

ד"ר גרוס מירון

תורת החלטות - יישומים למשפט

ד"ר גרוס מירון

מיסוי חברות

ד"ר הולנדר זאב

חברות ממשלתיות: בין ציבורי לפרטי

ד"ר וינרוט אבי

הנפקת החברה בארצות הברית

ד"ר חנס שרון

קניין רוחני

ד"ר יעקב אסף

דיני מחשבים

ד"ר יעקב אסף

דיני הפרטה וליברליזציה

עו"ד מלצר חנן

דיני מכרזים

עו"ד מלצר חנן

זכויות יוצרים

ד"ר פישמן אורית

סדנה בניהול משא ומתן

עו"ד פישר טליה

תורת המשחקים -ישומים במשפט

ד"ר קלמנט אלון

היבטים משפטיים ומעשיים של העיסוק בעולם ההיי טק

עו"ד רוזן אורי

חשבונאות למשפטנים

רו"ח שמש עזרא

תאגידים בינלאומיים והמשפט

פרופ' אבי יונה ראובן (אוני' מישיגן)

אגודות שיתופיות

פרופ' אוטולנגי סמדר

הלבנת הון

עו"ד אלבק שמשון

ניתוח כלכלי של דיני חברות

פרופ' בבצ'וק אריה (אוני' הרוארד)

משפט השלטון המקומי

ד"ר בלנק ישי

מיסוי בינלאומי

ד"ר בריקר מיכאל

הקמת החברה ופעילותה: הבטי מס ודיני חברות

ד"ר בריקר מיכאל

דיני מכר אמריקאיים

פרופ' , וויט ג', ג' (אוני' מישיגן)

חוזה  העבודה האישי

השופט גולדברג מנחם (בדימוס)

מיסוי תאגידים

ד"ר גילבאי אליהו

הגבלים עסקיים

ד"ר גילה דיויד

משפט וכלכלה

ד"ר גילה, ד"ר חנס וד"ר ידלין

דיני פטנטים

עו"ד גילת דוד

מיזוגים ורכישות מהבטי מס ודיני חברות

פרופ' גרוס יוסף

קנין רוחני

פרופ' דויטש מיגל

חברות ממשלתיות ועירוניות

ד"ר דנציגר יורם

מאבקי שליטה בחברות

ד"ר דנציגר יורם

מיסוי מקרקעין

פרופ' הדרי יצחק

תכנון מס

פרופ' הדרי יצחק

סדנה במיסים

פרופ' הדרי, ד"ר לחובסקי

וד"ר מרגליות

משפט ימי ואוירי

ד"ר הרמן עמוס

שעבודים

פרופ' זלצמן נינה

מיזוגים והשתלטויות

ד"ר חביב-סגל אירית

סימני מסחר

עו"ד חורי אמיר

היבטים כלכליים של התאגיד

ד"ר חנס שרון

דיני ניירות ערך

ד"ר ידלין עמרי

גיוס הון בחברות היי טק

עו"ד להב אריאלה

גישות ביקורתיות למיסים

ד"ר לחובסקי אסף

כללי שליטה וניהול באשכול חברות

ד"ר לחובסקי עדו

מיסוי בינלאומי

פרופ' לחנר מוריס (אוני' מינכן)

מדיניות מיסים וצדק חברתי בארצות הברית ובישראל

פרופ' ליוינגסטון מיכאל (אוני' רטגרס)

מדיניות המיסוי

ד"ר מרגליות יורם

הבטי מס של תגמול עובדים ובטחון סוציאלי

ד"ר מרגליות יורם

מיסוי , רווחה וצמיחה

ד"ר מרגליות יורם

שיווק ופרסום - היבטים משפטיים

ד"ר סומר הלל

דיני תקשורת

עו"ד ענבר דורית

 (יו"ר המועצה לכבלים ולווין)

סופרי הצללים של המהפיכה - סמיוטיקה של עורכי דין בעולם ההיי טק

ד"ר פרומן רם

חשבונאות פיננסית

רו"ח קופמן ניר

זכויות מעין קנייניות ובטוחות

עו"ד קנטור ישראל

בוררות עסקית בינלאומית

עו"ד קפליוק דפנה

מיסוי בינלאומי

עו"ד קפלן אליעזר

דיני יבוא יצוא

עו"ד קרונפלד אהוד

סחר בינלאומי

פרופ' האוס רוברט (אוני' מישיגן)

יחסי בנק לקוח

השופטת רונן רות

היבטים משפטיים של חברות היי טק

ד"ר שנהב אייל

עסקה

ד"ר תדמור דוד ושוורץ בועז