מדד אמון הציבור בתקשורת

מכון חיים הרצוג עורך מעקב מתמשך אחר עמדות הציבור כלפי התקשורת הישראלית. המדד בוחן את השתנות לאורך הזמן של ההערכות, התפישות והציפיות של הציבור הישראלי מכלי התקשורת השונים. במיוחד בהקשר לאירועים דרמטיים, ומשווה את המצב בישראל למצב במדינות אחרות בעולם בהן מתקיים מעקב באמצעות מדד זה.

דו"ח מס' 1 - מרץ 2003
תפיסות הציבור את התקשורת הישראלית

דו"ח מס' 2 - ינואר 2004
אמון הציבור לעומת אמון העיתונאים בתקשורת הישראלית

דו"ח מס' 3 - מאי 2004
עמדות הציבור כלפי סיקור הסכסוך הישראלי-פלסטיני

דו"ח מס' 4 - פברואר 2005
צריכת חדשות באתרי האינטרנט

דו"ח מס' 5 - מרץ 2006
הסיקור התקשורתי של מערכת הבחירות לכנסת ה-17

דו"ח מס' 6 - אפריל 2006
עמדות הציבור לגבי הסיקור התקשורתי של בריאות מנהיגים ולגבי אשפוזו של ראש הממשלה שרון

דו"ח מס' 7 - יוני 2007
האם התקשורת משפיעה לרעה על המודל הלאומי?

דוחות נוספים (בגרסה אלקטרונית בלבד)

ההתנתקות והסיקור התקשורתי שלה
יולי 2005

עשור לרצח רבין
נובמבר 2005בקשה לשימוש בנתונים