חשיבה אסטרטגית לרו"חָנִיִּים

פרופ' דב סמט  dovs@tauex.tau.ac.il     טל. 6999 640

 

עבודות בית יש לשלוח למיה דיאמנט:  targil123@gmail.com

יש לציין: שמות המגישים, מספרי ת.ז., קבוצת מב"ע פיננסי א.

 

רשימת התלמידים ודוא"לם

 

מבחן לדוגמא

 

 

    סילבוס

    דפי שקפים לשימוש בכתה (pdf)

        קובץ 1

        קובץ 2   

        קובץ 3

        קובץ 4

        קובץ 5

 לאחר כל שיעור תמצאו בטבלה את המצגת של השיעור בשלמותה.

המטלות לשיעור הבא תופענה בשקפים שבסוף המצגת עם הציור הבא:

 

       PowerPoint XP

pdf

 שיעור 1

שיעור 1

שיעור 2

שיעור 2

שיעור 3

שיעור 3

שיעור 4

שיעור 4

שיעור 5

שיעור 5

שיעור 6

שיעור 6

שיעור 7

שיעור 7

שיעור 8

שיעור 8

שיעור 9

שיעור 9

שיעור 10

שיעור 10

שיעור 11

שיעור 11

שיעור 12

שיעור 12

שיעור 13

שיעור 13

שיעור 14

שיעור 14