ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

חידוש לימודים

חידוש לימודים לאחר הפסקת לימודים ביזמתו של התלמיד (גם לאחר סמסטר אחד) ייעשה באמצעות טופס חידוש לימודים שאפשר לקבלו במזכירות התלמידים של הפקולטה. תלמידים המחדשים את לימודיהם חייבים בתשלום דמי חידוש לימודים.

חידוש הלימודים מותנה בצבירת מספר מינימלי של שעות לימוד והוא כפוף לתנאים של כל חוג או יחידה. תכנית הלימודים המחייבת את התלמידים המחדשים לימודים היא התכנית של השנה שבה חודשו הלימודים.

ניתן לחדש לימודים בסמסטר א' עד שישה שבועות לפני תחילת השנה ובסמסטר ב' עד חודש ימים לפני תחילת הסמסטר.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.