ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

אופן לימוד דו-חוגי

במסגרת אופן הלימוד הדו-חוגי קיימות אפשרויות אלה:

1.  לימודים בשני חוגים בפקולטה למדעי הרוח.

2.  לימודים בחוג אחד בפקולטה למדעי הרוח ובחוג נוסף באוניברסיטה. תלמידי האקדמיה למוסיקה רשאים לבחור בחוג אחד מחוגי הפקולטה למדעי הרוח, אך עליהם לקבל לכך את הסכמת האקדמיה.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.