ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

תכנית המצטיינים המשולבת במדעי הרוח ובאמנויות

  1. כללי
  2. מבנה הלימודים
  3. סדר הלימודים
  4. תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'
  5. תנאי קבלה
  6. סיום הלימודים וציון הגמר
  7. מלגות
  8. קורסים

1. כללי

התכנית מיועדת לקבוצה נבחרת ומצומצמת של תלמידים בעלי עניין בהיבטים מגוונים של הגות ומחקר התרבות, והיא מבטאת את שאיפת האוניברסיטה לקידום מצוינות ולטיפוח מסגרות  בין-תחומיות ורב-תחומיות. זוהי  תכנית לימודים תלת-שנתית מלאה,  המבוססת על היצע רחב ומגוון של קורסים מהדיסציפלינות השונות בשתי פקולטות: הפקולטה למדעי הרוח והפקולטה לאמנויות.  תכנית המצטיינים מעניקה תואר בוגר אוניברסיטה בתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח (הפקולטה למדעי הרוח) ובתכנית הרב-תחומית באמנויות (הפקולטה לאמנויות).

2. מבנה הלימודים

הלימודים מורכבים משלוש חטיבות:

 א.  חטיבת לימודי ליבה:

 

קורסי מבוא המוצעים בשתי הפקולטות

24 ש"ס

קורסים ייחודיים לתלמידי התכנית

16 ש"ס

 ב. חטיבת לימודי מדעי הרוח:

 

שני הקבצים ( 20 ש"ס כל אחד)

 

בתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח בפקולטה למדעי הרוח

40 ש"ס

 ג. חטיבת לימודי אמנויות:

 

שני הקבצים (20 ש"ס כל אחד)

 

בתכנית הרב-תחומית באמנויות בפקולטה לאמנויות

40 ש"ס

סה"כ השעות לתואר                                                                      

120 ש"ס

כן משתתפים התלמידים בפעילות תרבותית מגוונת, מחוץ לשעות הנמנות לקראת התואר.

3. סדר הלימודים:

שנה א'  - 40 ש"ס:

לימודי ליבה  - קורסי מבוא

12 ש"ס

לימודי ליבה - קורסים ייחודיים

4 ש"ס

הקבצים בתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח 

12 ש"ס

הקבצים בתכנית הרב-תחומית באמנויות

12 ש"ס

שנה ב' – 40 ש"ס:

 

לימודי ליבה – קורסי מבוא

12 ש"ס

לימודי ליבה – קורסים ייחודיים

6 ש"ס

המשך הקבצים במדעי הרוח

10/12 ש"ס

המשך הקבצים באמנויות

10/12 ש"ס

שנה ג'  - 40 ש"ס:

 

לימודי ליבה – קורסים ייחודיים

6 ש"ס

השלמת הקבצים במדעי הרוח

16/18 ש"ס

השלמת הקבצים באמנויות

16/18 ש"ס

4. תנאי מעבר משנה א' לשנה ב':

ציון ממוצע 85

5. תנאי קבלה:

התכנית פתוחה לנרשמים חדשים שטרם החלו את לימודיהם בפקולטה למדעי הרוח ו/או בפקולטה לאמנויות. הצגת מועמדות לתכנית פתוחה לתלמידים בעלי ציון התאמה (פסיכומטרי משוקלל עם ציון בגרות) 600 ומעלה, שיעברו הליכי מיון נוספים. התכנית אינה מכירה בלימודים קודמים.

6. סיום הלימודים וציון הגמר

חישוב ציון הגמר:

קורסים ייחודיים

10%

קורסי מאגר (מבואות)

20%

ממוצע קורסי ההקבצים (בשתי הפקולטות)

49%

ממוצע הרפרטים (בשתי הפקולטות) 7% 
ממוצע הסמינריונים (בשתי הפקולטות) 14% 

7. מלגות:

תלמידי התכנית ייהנו ממענקי השתתפות בשכר לימוד.

יעוץ לתכנית המצטיינים: יינתן על ידי ראש התכנית, ד"ר איריס מילנר, בתיאום מראש באמצעות דו"אל http://humlinux.tau.ac.il/ideologies-11-12/imilner@post.tau.ac.il

8. קורסים

לרשימת הקורסים לחצו כאן.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.