ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

הקבץ תרבות דיגיטלית ומציאות וירטואלית

(מסגרת 319)

אחראי: ד"ר משה אלחנתי

האינטרנט ותרבות הסייבר (Cyberculture), כמי שמגלמים את הפנים החברתיות, הכלכליות והתרבותיות של המהפכה הדיגיטלית, הפכו במרוצת שנות ה-90 ליעד למחקר אקדמי פורה ודינמי. הכלים, הרטוריקה ופרקטיקות חיי-היומיום הנגזרים מן הטכנולוגיות הדיגיטליות, נתפסים על-ידי המחקר כסוכני שינוי רבי עוצמה. ממש כשם שהמצאת הדפוס במאה ה-16 לא רק שינתה מן היסוד את אופני הפצת הידע, אלא השפיעה על כל תחומי החיים, כך גם האינטרנט, כמערכת תקשורת חובקת כל, כמאגר ידע מצטבר ונגיש וכמדיום של יחסי גומלין, משפיע עמוקות על האופנים בהם בני אדם מתקשרים האחד עם השני, עובדים, משחקים, כותבים, לומדים, יוצרים ומייצרים משמעות.

הקבץ הלימודים הדיגיטליים מבקש לחשוף את הסטודנט לשפע זוויות הראיה שהמחקר מביט בתרבות הדיגיטלית ובוחן את משמעויותיה. ההקבץ מבקש להציג בפני הסטודנטים את תרבות הסייבר בראי מדעי הרוח ולדון בתרבות זו במונחי המשך ולא במונחי קיטוע. לאמור, ההקבץ מציע נקודת מבט היסטורית המבליטה את קווי הדמיון וההמשכיות בין הופעתה הדרמטית של הטכנולוגיה הדיגיטלית לבין מהפכים טכנולוגיים שקדמו לה. הבנת "המצב הדיגיטלי" והמרחב הדיגיטלי, תעשה באמצעות ארגז כלים אקדמי מגוון שבו כלים היסטוריים, פילוסופיים לצד כלי ניתוח המשתייכים למסורת לימודי התרבות.
 

מבנה ההקבץ

שיעורי חובה

4    ש"ס

שיעורי ליבה

6    ש"ס

שיעורי בחירה מתקדמים מתוך רשימת השיעורים

6    ש"ס

סה"כ הקבץ ללא סמינריון

16 ש"ס

סמינריון או רפראט *

4   ש"ס

סה"כ הקבץ כולל  סמינריון או רפראט

20 ש"ס

*אם הסמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה בהיקף של 2 ש"ס מהיצע ההקבץ

לקורסים לחצו כאן.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.