ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

מסלול בין-תחומי בחקר התודעה

לימודי תואר ראשון במסלול בין-תחומי בחקר התודעה

המסלול המוצע משלב לימודים לקראת התואר הראשון בשני חוגים: ביולוגיה ופילוסופיה. הלימודים יקנו לתלמידים תואר ראשון בשני חוגים אלה (במסלול הדו-חוגי). תכנית הלימודים תתבסס על הקורסים הרלוונטיים בשתי המסגרות, ובנוסף תציע מסגרות לימוד ייחודיות משותפות לשתי הפקולטות (מדעי החיים ומדעי הרוח). התכנית תאפשר לתלמידים להתמקד בהיבטים שונים של הבנת התודעה, תוך שילוב שיטות מחקר שונות מתחומי מדעי הטבע, מדעי החיים, פילוסופיה, פסיכולוגיה, בלשנות ועוד.

סדר הלימודים:

פילוסופיה: 56 ש"ס להשלמת התואר;

ביולוגיה:  98 ש"ס להשלמת התואר.

תכנית הלימודים בפילוסופיה

במסגרת לימודי הפילוסופיה ילמדו התלמידים 56 ש"ס בשלוש שנות לימוד לפי הפירוט:

קבוצה א': מבואות היסטוריים

קבוצה ב': קורסי מבוא, קורסי המשך וסמינריונים בתחומי הלימוד

קבוצה ג': שיעורי בחירה בתחומי הלימוד

קבוצה ד': קורסים ייעודיים לתלמידי המסלול

מבואות היסטוריים:

            מבוא לפילוסופיה יוונית
            מבוא לפילוסופיה חדשה
            קריאה מודרכת א', ב', ג'

תחומי התמחות:

התלמידים יתמחו בשלושת התחומים:

            תורת ההכרה ומטאפיזיקה
            פילוסופיה של השפה או לוגיקה פילוסופית
            פילוסופיה של המדע, יש להשתתף בשיעור ההמשך בלבד.

בכל אחד משלשת התחומים הללו ילמדו התלמידים קורס מבוא וקורס המשך.

בשנת לימודיהם השלישית ילמדו התלמידים שני סמינריונים בשניים משלושת התחומים שבהם התמחו. על התלמידים להגיש עבודה סמינריונית באחד הסמינריונים ורפראט בסמינריון השני. 
באישור אחראי/ת המסלול יהיו התלמידים רשאים להשתתף בסמינריון לתלמידי התואר השני של התכנית ללימודים קוגניטיביים ויהיו רשאים ללמוד בקורסי בחירה מהחוג לפסיכולוגיה ו/או בלשנות.
בתום שנת לימודיהם השניה התלמידים יידרשו להבחן בבחינת בקיאות.

סדר הלימודים, חובות התלמידים ודרישות הקדם – על פי המסלול הדו-חוגי

שנה א'

 

מבוא כללי ללוגיקה + תרגיל צמוד

4 ש"ס

מבוא לפילוסופיה יוונית

2 ש"ס

מבוא לפילוסופיה חדשה

2 ש"ס

קריאה מודרכת א'

2 ש"ס

מבוא לפילוסופיה של השפה או מבוא ללוגיקה פילוסופית

2 ש"ס

מבוא לתורת ההכרה ומטאפיזיקה

2 ש"ס

מבוא לפילוסופיה של המדע

2 ש"ס

קורס ייעודי: בעיית התודעה

2 ש"ס

מושג הנפש בתקופתנו (א): קריאה בטקסטים פילוסופים בני זמננו 2 ש"ס 

סה"כ:

20 ש"ס [1]

שנה ב', לתלמידים שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"א

 

פילוסופיה במאות ה-19 וה-20

2 ש"ס

קריאה מודרכת ב'

2 ש"ס

שיעור המשך הכרה + תרגיל

4 ש"ס

שיעור המשך שפה + תרגיל 4 ש"ס 

שיעור המשך מדע

2 ש"ס

שיעורי בחירה

4 ש"ס

סה"כ:

18 ש"ס [2]

שנה ג'

 

סמינר בתחום א'

4 ש"ס

סמינר בתחום ב'

4 ש"ס

שיעורי בחירה 

8 ש"ס 

סה"כ: 

16 ש"ס 


[1]תלמידים שהחלו את לימודיהם בשנה"ל תשע"א למדו בשנה הראשונה 22 ש"ס
[2]תלמידים שיחלו את לימודיהם בשנה"ל תשע"ב ילמדו בשנה השניה 20 ש"ס

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.