ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

מזכירות החוג


מזכירות החוג :

ירדנה ליבובסקי

גילה גלעד

 

מזכירות החוג:
בניין גילמן, חדר 374
טל': 03-6409785
פקס': 03-6406229

קבלת קהל:
ימים א', ג', ה' בשעות 09:00-13:00;
  ימים ב' ו-ד' בשעות 09:00-15:00

דוא"ל: YardenaL@tauex.tau.ac.il

אתר החוג באינטרנט: http://www.tau.ac.il/humanities/history/

 

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.