ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

מזכירות החוג

עוזרת מינהלית  -  גב' מירי דביר

מזכירת סטודנטים  -  גב' שרית יובל

 

מזכירות החוג:
בניין גילמן, חדר 363
טל': 03-6409492
פקס': 03-6407630

אתר הבית של החוג באינטרנט:
http://www.tau.ac.il/humanities/philos/index-heb.htm

קבלת קהל:
בימים א', ד', ה', בשעות 10:00- 13:00; יום ב' 14:30-10:00

 

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.