ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

מזכירות החוג

ראש החוג - פרופ' אורן טל

מזכירת החוג – גלי אידלשטיין

מזכירות החוג:
בניין גילמן, חדר 226, טל': 03-6409703, פקס' 03-6406883
קבלת קהל:
א', ב',  ד' בשעות 10 – 14, יום ג' 12:00– 15:30

  
דוא"ל: galie@tauex.tau.ac.il

אתר החוג באינטרנט: http://www.tau.ac.il/humanities/archaeology/

 

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.