ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

מזכירות החוג

פרופ' שירלי שרון-זיסר - ראש החוג

מזכירת החוג - גב' אילנה אתגר

מזכירות החוג:
בניין ווב, חדר 505, טל': 03-6409683

קבלת קהל:
בימים א',ד' בשעות 10:00-15:30;
יום ב' 9:00-14:00;
יום ה' 10:00-12:00

דוא"ל: ilanae@tauex.tau.ac.il

אתר החוג באינטרנט: http://www.tau.ac.il/humanities/english

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.