ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

מזכירות החוג

 

עוזרת מנהלית לראש התכנית  - גב' ציפי קציר
מזכירות תלמידים -גב' שירה פרנקל    

מזכירות התכנית: 
טל': 6409072- 03, פקס':  6406904- 03

קבלת קהל:
בניין גילמן, חדר 322

בימים א', ג',ד' בשעות 13:00-10:00
ביום ב' בשעות 14:30-10:00

דוא"ל:  gstudies@post.tau.ac.il

אתר התכנית באינטרנט: http://www.tau.ac.il/humanities/general-studies

 

 

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.