ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות

(מסגרת 659)

אחראי: פרופ' ליאו קורי

השיעורים בתכנית זו מקנים ידע בהיבטים היסטוריים ופילוסופיים של המדעים המדויקים, מדעי הטבע ומדעי החברה. המרכיב המרכזי של לימודי התכנית הוא הממד ההיסטורי, שבו מעוגנות גם התפיסה הפילוסופית וגם התפיסה הסוציולוגית והאנתרופולוגית של הידע המדעי.

ההשתתפות בסמינריון פתוחה בפני תלמידי שנה ג' בלבד.

השתתפות בחלק מן הסמינריונים מותנית באישור מוקדם של המרצה - יש לברר פרטים עם היועץ.

תלמידים שיהיו מעוניינים להשתתף בהקבץ מורחב, בהיקף של 36 ש"ס (במקום הקבץ נוסף ללא סמינריון), אמורים להגיש בקשה לוועדת ההוראה של התכנית, בתום שנה א', לפני הרישום לקורסים. המעבר אפשרי על סמך ציוני שנה א'.

מבנה ההקבץ:

שיעורי חובה:

היסטוריה אינטלקטואלית (סמ' א' + סמ' ב')

4 ש"ס

;מבוא לפילוסופיה של המדע

2 ש"ס

שיעורי ליבה:

שיעור אחד מהמבואות בפילוסופיה [1]

 

(ראה פרוט בהמשך)

2 ש"ס

שו"ת תקופתי או 2 שיעורי מבוא בחוג להיסטוריה כללית [2]

 

(ראה פרוט בהמשך):

4 ש"ס

שיעורי בחירה:

מהמבחר המוצע

4 ש"ס

סה"כ

16 ש"ס

סמינריון

4 ש"ס

סה"כ

20 ש"ס

מבנה הקבץ במתכונת מורחבת, בהיקף של 36 ש"ס

היסטוריה אינטלקטואלית (סמ' א' + סמ' ב')

4 ש"ס

מבוא לפילוסופיה של המדע

2 ש"ס

שיעור המשך בפיל' של המדע + תרגיל

4 ש"ס

שיעורי ליבה:

 


שיעור אחד מהמבואות בפילוסופיה [3]

 

(ראה פרוט בהמשך)

2 ש"ס

שו"ת תקופתי בחוג להיסטוריה כללית [4]

 

(ראה פרוט בהמשך):

4 ש"ס

שיעורי בחירה מהמבחר המוצע

16 ש"ס

סמינריון

4 ש"ס

סה"כ 36 ש"ס

 לקורסים לחצו כאן.


[1] תלמיד החוג לפילוסופיה רשאי להמיר את שיעור המבוא בשיעור בחירה
[2] תלמיד החוג להיסטוריה רשאי להמיר את התרגיל ב- 4 ש"ס משיעורי הבחירה
[3] תלמיד החוג לפילוסופיה רשאי להמיר את שיעור המבוא בשיעור בחירה
[4] תלמיד החוג להיסטוריה רשאי להמיר את התרגיל ב- 4 ש"ס משיעורי הבחירה

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.