ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

ועדת הוראה

בחוג פועלת ועדת הוראה. חברי הוועדה עומדים לרשות התלמידים בשעות הקבלה המפורסמות על לוח המודעות.

פניות לוועדה יש להגיש בכתב דרך מזכירות החוג.

בקשות לערעור על ציון ניתן להגיש דרך מזכירות החוג בלבד (ולא למורה במישרין), עד 10 ימים מיום פרסום הציונים. הבקשה חייבת להיות מנומקת ומלווה בסימוכין.

טפסים לוועדת ההוראה ניתן למצוא באתר החוג.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.