ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

הקבץ רטוריקה – אמנות הדיבור, הנאום והשכנוע

(מסגרת 340)

אחראית על ההקבץ: פרופ' רות עמוסי
יועץ: איתן אורקבי

הרעיון ששכנוע אינו סתם עניין של כישרון, אלא מיומנות הניתנת לטיפוח וללימוד מפורט ומדוקדק, אינו חדש. זוהי הנחת היסוד של הרטוריקה - דיסציפלינה מודרנית בעלת מסורת עתיקה העוסקת בשאלה "כיצד לשכנע?" על היבטיה השונים. ההקבץ יציג את חקר היקפה וביטוייה השונים של אמנות השכנוע. נעמוד על האופן בו הרטוריקה משולבת באמנויות, בתחומים עיוניים (כמו היסטוריה ופילוסופיה), בפרקטיקה אנושית (כמו המשפט והפוליטיקה), ואפילו במדע. נסקור נסיונות היסטוריים ופילוסופיים לבטל את הרטוריקה, ונתחקה אחר מחלוקות אודות ערכה.

בקורס המבוא נציג תפיסות שונות - היסטוריות ומודרניות - אודות השכנוע והיבטיו. מעבר לכך, נעמוד על נקודות המפגש בין רטוריקה ותחומים כמו ספרות ופילוסופיה. חשיפת האופן שבו הפכה הרטוריקה למרכזית כל כך עבור תחומים רבים בתקופתנו, תאפשר למשתתפים להבין את החשיבות הרבה המיוחסת לרטוריקה בתרבות ההומניסטית העכשווית המתמקדת בשאלת השיח.

שיעור ההמשך יעסוק בהקניית מושגי יסוד בארגומנטציה וברכישת מיומנות בניתוח שיח. המושגים שיילמדו בשיעור יתורגלו באמצעות ניתוח טקסטים פוליטיים, ראיונות טלביזיונים וסרטים וקריאה בספרות. שיעורים מתקדמים נוספים מתקיימים בשני מסלולים, האחד עם דגש על שיח, מתודה, תקשורת וספרות, והשני עם דגש על פילוסופיה, היסטוריה וקלאסיקה.

מבנה ההקבץ

שיעורי חובה

4 ש"ס

שיעורי ליבה

6 ש"ס

שיעורי בחירה מתקדמים מתוך רשימת השיעורים

6 ש"ס

סה"כ הקבץ ללא סמינריון

16 ש"ס

סמינריון או רפראט *

4 ש"ס

סה"כ הקבץ כולל סמינריון או רפראט

20 ש"ס

* אם הסמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה בהיקף של 2 ש"ס מהיצע ההקבץ

לקורסים לחצו כאן.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.