ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

לימודי ספרד, פורטוגל ואמריקה הלטינית

  1. הקבץ שאינו כולל סמינריון
  2. הקבץ הכולל סמינריון או רפראט
  3. הקבץ מורחב – 36 ש"ס

(מסגרת 330)

אחראית : ד"ר רוזלי סיטמן

הקבץ לימודים זה מאפשר היכרות עם ההיסטוריה והתרבות של ספרד, פורטוגל ואמריקה הלטינית לתקופותיהן השונות. במסגרת זו ניתן יהיה לשמוע קורסים על היסטוריה של חצי האי האיברי בעת החדשה המוקדמת ועל זו של אמריקה הלטינית בתקופה הקולוניאלית (מאז כיבושה בראשית המאה ה16-) ובעידן העצמאות (מאז מלחמות השיחרור ברבע הראשון של המאה ה19- ועד ימינו).

גישתו הבין תחומית של ההקבץ מאפשרת לתלמידים חשיפה להיסטוריה כללית ויהודית כאחת, כמו גם לשפות, לספרות ולקולנוע של תרבויות אלה.

שיעורי המבוא מתמקדים בכמה סוגיות מרכזיות: המפגש בין התרבות האירופית לבין התרבויות הילידיות מאז "גילוי אמריקה" ויצירתו של עולם חדש; גיבושן של המדינות החדשות במאה ה19- והניסיון לעצב בהן זהות לאומית מובחנת; החלפת הקולוניאליזם האיברי בניאו-קולוניאליזם אנגלו-סקסי; הסתגלותה של ספרד לאבדן שרידי האימפריה שלה באמריקה והפיכתה למעצמה מדרגה שניה; מקומם של הספרות והקולנוע בחברות דוברות הספרדית והפורטוגלית והתפקיד שהם ממלאים במאבק על גיבושה של תודעה חברתית.

התרגילים הבסיסיים נועדו להקנות מושגי יסוד וכלי עבודה לשם היכרות עם תהליכים פוליטיים, חברתיים, כלכליים ותרבותיים ביבשת הלטינו-אמריקנית במאות 21-19.

הסמינריונים מתמקדים בקונפליקטים חברתיים, משטרים פוליטיים והיצירה התרבותית באמריקה הלטינית על פסיפס הקבוצות האתניות והחברתיות המרכיבות אותה.

במסגרת ההקבץ יוצעו שלושה מסלולים:

מסלול היסטורי-חברתי – ההתפתחויות הפוליטיות המיוחדות באמריקה הלטינית וחצי האי האיברי מעוררות עניין תמידי ומגמת ההתחזקות של כלכלות אמריקה הלטינית ותפקיד מדינאיה בזירה הבינלאומית מהווים מרכיב חשוב בשינוי יחסי הכוח הגלובאליים. במסגרת מסלול זה יתוודעו הסטודנטים לאירועים ולנסיבות שעיצבו את אמריקה הלטינית, ספרד ופורטוגל מאז תקופת הכיבוש הספרדי ועד לראשית המאה ה-21 תוך התמקדות במאבקים לאומיים, אתניים ומעמדיים; משטרים דיקטטוריים ומהפכות; התפתחויות כלכליות ויצירתה של תרבות.

שיעורי החובה במסלול זה: שיעור ותרגיל "חברה משטר ותרבות באמריקה הלטינית הקולוניאלית" ושיעור ותרגיל "משטר חברה ותרבות באמריקה הלטינית" (במסגרת החוג להיסטוריה). מסלול זה אינו מחייב לימודי ספרדית או פורטוגלית. 

מסלול ספרותי – הספרות הנכתבת בשפות הספרדית והפורטוגלית זוכה בעשורים האחרונים לפופולאריות והוקרה בינלאומיות. מסלול זה יאפשר היכרות עם סופרים מרכזיים, בהם גארסיה מארקס, בורחס, קורטאסר, ליספקטור ורבים אחרים. נסקור תופעות וזרמים ספרותיים בולטים, כגון "הבום הלטינו-אמריקני" בספרות, ספרות נשים, ספרות בצל משטרים אוטוריטאריים ודיקטטוריים ועוד, תוך בחינתם בהקשר היסטורי, חברתי ותרבותי רחב.

שיעורי החובה למסלול זה: שיעור ותרגיל "חברה משטר ותרבות באמריקה הלטינית הקולוניאלית" או שיעור ותרגיל "חברה משטר ותרבות באמריקה הלטינית" (במסגרת החוג להיסטוריה); שיעור "מבוא לנארטולוגיה" (במסגרת התכנית ללימודי נשים); שיעור "הסיפורת הלטינו-אמריקנית במאה ה-20: צמתים מרכזיים" (במסגרת החוג לספרות); קורס  ספרדית / פורטוגלית (הגעה לרמת פטור בתוך שנתיים, יוכרו 4 ש"ס מרמת המתקדמים).

מסלול תרבות ותרגום - בהתאם לתפישה כי שפה ותרבות אינן ניתנות להפרדה, מטרתו של מסלול זה היא לצייד את הלומדים בו במיומנויות לשוניות ורקע תרבותי שיאפשר להם להפוך למומחים בספרדית ובפורטוגלית. שיעורים תיאורטיים וסדנאות תרגום מעשיות ישולבו בהקשר רחב של התרבות הספרדית והפורטוגלית בתחומי הקולנוע והטלוויזיה, המוסיקה והספרות.

שיעורי החובה במסלול זה: השיעור "רגשות, שפה ותרגום"; שיעור ותרגיל "חברה משטר ותרבות באמריקה הלטינית הקולוניאלית" או שיעור ותרגיל "חברה משטר ותרבות באמריקה הלטינית" (במסגרת החוג להיסטוריה); "מבוא לתורת התרגום" במסגרת החוג לספרות; קורס ספרדית מזורז (הגעה לרמת פטור בתוך שנה, יוכרו 4 ש"ס מרמת המתקדמים).   

תנאי קדם להשתתפות בסמינריון: תלמידים שיירשמו לסמינריון בחוג להיסטוריה כללית יצטרכו להשלים קודם לכן שיעור ותרגיל בתקופה הרלוונטית, או שיעור מבואי אחר, לשם היכרות עם תהליכים פוליטיים, חברתיים, כלכליים ותרבותיים באזורים הרלוונטיים.

מבנה ההקבץ
הקבץ שאינו כולל סמינריון:

שיעור ותרגיל

4 ש"ס

שיעורי ליבה 4 ש"ס 

שיעורי בחירה מהמבחר המוצע

8 ש"ס

 

16 ש"ס

הקבץ הכולל סמינריון או רפראט:

שיעור ותרגיל

4 ש"ס

לימודי שפה מתקדמים

4 ש"ס

שיעורי ליבה 4 ש"ס 

שיעורי בחירה מהמבחר המוצע

4 ש"ס

סמינריו/רפראט מהמבחר המוצע

4 ש"ס

 

20 ש"ס

הקבץ מורחב – 36 ש"ס:

המעבר להקבץ מורחב אפשרי רק בשנה ב', על סמך ציוני שנה א'.

2 שיעורים ותרגילים

8  ש"ס

לימודי שפה מתקדמים

4  ש"ס

שיעורי ליבה 4 ש"ס 

שיעורי בחירה מהמבחר המוצע

16 ש"ס

סמינריון מהמבחר המוצע

4   ש"ס

לימודי שפה:

ניתן ללמוד ספרדית ופורטוגלית במסגרת היחידה ללימודי שפות - ר' פירוט הקורסים בידיעון הפקולטה למדעי הרוח בפרק "היחידה להוראת שפות".

מתוך סך-כל לימודי אחת השפות יוכרו בהקבץ זה לכל היותר 4 ש"ס בקורס שפה למתקדמים ולמשתלמים (לא קורס לשפה מדוברת).

לימודי שפה זרה שניה ברמת "פטור" בחוג הלימודים השני לא יוכרו במסגרת לימודי ההקבץ.

תלמיד לא יזוכה בשעות ע"ס שליטה בשפה, או שפת-אם.

לקורסים לחצו כאן. 

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.