ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

לימודי נשים ומגדר

  1. הקבץ ללא סמינריון - בהיקף 16 ש"ס
  2. הקבץ עם סמינריון או רפראט - בהיקף 20 ש"ס
  3. הקבץ מורחב עם סמינריון או רפראט - בהיקף של 36 ש"ס (באישור ועדת הוראה)

(מסגרת 315)

אחראית: ד"ר אורלי לובין

יועץ : מר ניר קדם 

הקבץ לימודי נשים ומגדר מציע תיאוריות, גישות ביקורתיות ומחקרים, המנסים להסביר תופעות חברתיות ותרבותיות מנקודת מבט ייחודית לתחום, שהיא זווית ראייה חדשנית ושונה מהמקובל. עיקרה של גישה שונה זו הוא בביקורת שיטתית של הסכמות והסכמים קיימים על ידע, על אמיתות ועל קאנונים, באמצעות הבלטת ההטיות המגדריות הפעילות בייצורם ובטיפוחם.

לימודי נשים ומגדר מבוססים על ההנחה, כי מגדר הינו נשיות וגבריות כפי שהם מובנים, נרכשים ומיוצגים בהקשרים חברתיים, היסטוריים ותרבותיים. מגדר הינו גורם מרכזי ונוכח-תמיד בכל פעילות, בין אם היא פעולת-ייצור ובין אם פעולת-ייצוג, ולכן מן ההכרח לנתחו ולקרוא פעילויות אלה דרכו במטרה להבינן. מגדר, אם כך, הוא קטגוריה הכרחית ומרכזית להבנה ולהסבר של תופעות ושל שינויים היסטוריים בתרבויות שונות.

תכנית הלימודים עוסקת בהיבטים היסטוריים, אמנותיים, פוליטיים וחברתיים, בתיאוריות פמיניסטיות וכן בייצוגי המגדר במערכות הסמלים של תרבויות שונות ובתחומי אמנות וחברה ספציפיים כגון ספרות, קולנוע, ייצוגי גוף והיחסים בין המינים.

ההקבץ הוא רב-תחומי ולכן יש בו קורסים בעלי אוריינטציות שונות ומדיסציפלינות שונות. לצד קורסים המציעים תמונת מצב היסטורית או עכשווית של נשים (וממילא גם של גברים) ומעמדן בתחומים שונים יש קורסים, המפעילים את הביקורת הפמיניסטית על מוסדות ועל מוצרים תרבותיים והקוראים מחדש את הטקסטים שלהם.

את מסלולי הלימוד ניתן להרכיב על בסיס צירופים מדיסציפלינות ומחוגים שונים של הפקולטה למדעי הרוח בלבד (במסלול ללא סמינריון), או על בסיס התמחות/הדגש (הדגש מדעי הרוח: חקר הספרות, היסטוריה ופילוסופיה; הדגש לימודי חברה; הדגש אמנויות. מומלץ לבחור בהדגש מדעי הרוח, ולשלב בין הדיסציפלינות/החוגים של מדעי הרוח באופן מושכל לקראת הסמינריון. ניתן להעשיר הדגש זה גם בקורסים משני ההדגשים האחרים, בפרט מהדגש אמנויות).

השתתפות בהקבץ מורחב, בהיקף של 36 ש"ס (במקום הקבץ נוסף ללא סמינריון), מחייבת הגשת בקשה לוועדת ההוראה של התכנית, בתום שנה א', לפני הרישום לקורסים. המעבר אפשרי על סמך ציוני שנה א'.

מרבית קורסי התכנית שייכים לחוגי הפקולטה למדעי הרוח ולרובם לא נדרשים קורסים מוקדמים (דרישות קדם). עם זאת, לחלקם יש דרישות קדם, וכך גם לקורסים אחדים מהיצע הפקולטות האחרות. יש לשים לב לדרישות אלה, המפורטות להלן, כדי לתכנן את מהלך הלימודים.

קורסים שהם סמינרים לתואר שני, הפתוחים לתלמידות ולתלמידים מתקדמים של התואר הראשון, פתוחים אך ורק ללומדים הקבץ לימודי נשים ומגדר בהיקף של 20 ש"ס עם סמינריון או הקבץ מורחב בהיקף של 36 ש"ס עם סמינריון, ובתנאי שהסמינר  שנבחר הוא בתחום ההדגש הנבחר. טעויות בהרשמה, שתתרחשנה במהלך ה"בידינג", תתוקנה שרירותית וחד-צדדית על-ידי יועצי התכנית.

מבנה ההקבץ:

א.הקבץ ללא סמינריון - בהיקף 16 ש"ס

שיעורי חובה: שניים ממבואות ההקבץ

4-6 ש"ס

שיעורי בחירה: קורסים מהיצע ההקבץ

10-12 ש"ס

מסלול זה מחייב שיעורי בחירה מתוך קורסי הפקולטה למדעי הרוח בלבד.

ב. הקבץ עם סמינריון או רפראט - בהיקף 20 ש"ס

שיעורי חובה: שניים ממבואות ההקבץ

4-6 ש"ס

שיעורי בחירה: קורסים מהיצע ההקבץ בהדגש נבחר

10-12 ש"ס

סמינריון: מהיצע ההקבץ בהתאם להדגש הנבחר

4 * ש"ס

מסלול זה מאפשר שיעורי בחירה גם מרשימת ההיצע של פקולטות אחרות. ניתן לבחור בקורס אחד בלבד מפקולטה אחרת, ולהשתתף בו רק החל משנת הלימודים השנייה בהקבץ.

ג. הקבץ מורחב עם סמינריון או רפראט - בהיקף של 36 ש"ס (באישור ועדת הוראה)

שיעורי חובה: שלושה ממבואות ההקבץ

8-6 ש"ס

שיעורי בחירה: קורסים מהיצע ההקבץ בהדגש נבחר

16-14 ש"ס

שיעורי בחירה בהדגשים שונים, מהיצע ההקבץ

10 ש"ס

סמינריון: מהיצע ההקבץ בהתאם להדגש הנבחר

4 ש"ס*

סה"כ

36 ש"ס

מסלול זה מאפשר שיעורי בחירה גם מרשימת ההיצע של פקולטות אחרות, אולם רק החל משנת הלימודים השנייה בהקבץ.

• אם הסמינריון הנבחר הוא בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים את מכסת השעות של ההקבץ בשיעור בחירה נוסף של 2 ש"ס.

הערות ודרישות קדם נוספות

  1. קורסים המוגדרים תרגיל, ת"נ (תרגיל נושאי), פרו"ס או שו"ת ייחשבו במסגרת לימודי נשים ומגדר כקורסי בחירה במעמד שיעור.
  2. כל סמינריון דורש השתתפות קודמת בשיעורים/תרגילים מתחום המקצוע. מומלץ לתלמידי המסלול לבחור בהדגש חוגי או דיסציפלינרי כדי לעמוד בדרישות הסמינריון.
  3. כל סמינריון בחוג להיסטוריה מחייב פרו"ס בסיסי אחד לפחות בהיסטוריה באותה תקופה לפני ההשתתפות.
  4. כל סמינריון בחוג לספרות (כולל ספרות אנגלית וצרפתית) מחייב לפחות שיעור מבוא בספרות לפני ההשתתפות; מומלץ לבחור ב"מבוא לנרטולוגיה" (ראו להלן, בפירוט הקורסים של התכנית). אם חוג הלימודים השני הינו מתחום הספרות אין צורך במבוא.
  5. הקורסים מן החוג לאנגלית (0626) נלמדים בשפה האנגלית, אלא אם כן צוין אחרת.
  6. בקורסי הפקולטה לאמנויות והפקולטה למדעי החברה יש לבדוק את דרישות הקדם בידיעון החוג.
  7. קורסים בהיקף 3 ש"ס (מחוץ לפקולטה למדעי הרוח) משקלם כמספר השעות. יש לשים לב בחשבון מניין השעות הסופי לתואר, שלא תחסר 1 ש"ס.

לקורסים לחצו כאן.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.