ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

הקבץ לימודי גרמניה ומרכז אירופה

(מסגרת 314)

אחראי: פרופ' ז'וזה ברונר

יועץ: ד"ר דורון אברהם

לימודי אירופה המודרנית

אירופה של שנות האלפיים היא ה'עולם החדש', המפתיע, מתגוון ומתעצב מחדש. הקבץ זה נועד לאפשר לתלמידים היכרות עם מקורותיה ויסודותיה של התרבות וההיסטוריה  האירופאית. עושרה של תרבות אירופה והתהפוכות ההיסטוריות שידעה היבשת חרגו הרבה אל מעבר לגבולותיה הגיאוגרפיים. הגותם של אינטלקטואלים אירופאים, היצירה האמנותית, האדריכלות, דפוסי הארגון הפוליטיים והכלכליים, צמיחתם של זרמים מחשבתיים ואידיאולוגיות פוליטיות, מגמות של ריאקציה דתית מול נטיות של חילון, מלחמות, עימותים פוליטיים, המצאות וגילויים מדעיים, מבני שפה והתפתחותם של דפוסים מנטליים – כל אלו טבעו חותם בחברה ובתרבות האנושית בכללה.

תחום לימודי אירופה מורכב משלשה הקבצים: א. גרמניה ומרכז אירופה ב. רוסיה ומזרח אירופה ג. מערב אירופה. כל אחד מההקבצים הוא בינתחומי ומאפשר התמקדות באחד מהמרכזים האירופאיים הגיאו-פוליטיים והתרבותיים. על התלמיד/ה לבחור אחד מההקבצים (פירוט בהמשך).

אין להירשם ליותר משני הקבצים מתחום לימודי אירופה המודרנית.

הקבץ לימודי גרמניה ומרכז אירופה

לימודי גרמניה ומרכז אירופה עוסקים במרחב שנמצא בליבה של אירופה. במשך מאות שנים היה האזור שבין נהר הריין במערב ועד פולין במזרח, המדינות הבלטיות בצפון-מזרח, והאימפריה האוסטרית בדרום, נתון לדומיננטיות גרמנית. המרחב הגרמני, שלא היה מונוליטי מכל בחינה שהיא, כלל בתוכו מבנים ודגמים פוליטיים, דתיים וחברתיים, שהתקיימו במסגרת תרבות גרמנית הגמונית. מיקומו הגיאוגרפי של המרחב הגרמני מסביר בין השאר את יכולתו להשפיע על אזורים רבים ביבשת, ובה בעת להיות מוזן על ידם. גם התפקיד המרכזי שמילאו אנשי הרוח, המדע והאמנות הגרמנים בעיצובה של התרבות האירופאית, כמו גם החלק המכריע שהיה לגרמניה בעיצוב הזירה הפוליטית האירופאית והבינלאומית במאה ה- 20,ושהיא מוסיפה למלא בראשית המאה העשרים ואחת, הופכים את לימודי גרמניה לחיוניים במיוחד להבנת תרבות אירופה והשפעתה הגלובלית. מאותו מרחב צמחה בסוף המאה ה- 19 מדינת הלאום הגרמנית, שהמחלוקת סביב אופייה הייחודי מלמדת על היותה מסגרת פוליטית ותרבותית שלא ניתן היה לסווג אותה בפשטות כ"מערבית" או "מזרחית".

מבנה מסלול הלימודים:

  

שיעורי חובה

4 ש"ס

שיעורי ליבה

4 ש"ס

שיעורי בחירה*

8 ש"ס

סה"כ המסלול ללא סמינריון

16 ש"ס

סמינריון

4 ש"ס

סה"כ המסלול כולל סמינריון

20 ש"ס

*ניתן לכלול לימודי שפה גרמנית למתקדמים בלבד 4 ש"ס (מתוך סך 8 ש"ס בשנה)

לימודי שפה זרה שניה ברמת "פטור" בחוג הלימודים השני לא יוכרו במסגרת לימודי ההקבץ.

 לקורסים לחצו כאן.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.