ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

תכניות לימוד משותפות

  1. מסלול של לימודי מתמטיקה ושתי חטיבות מורחבות מן החוגים:[1]
  2. מסלול של לימודי משפטים וחטיבה בפילוסופיה (1411)

1. מסלול של לימודי מתמטיקה ושתי חטיבות מורחבות מן החוגים:[1]
כלכלה, פסיכולוגיה ופילוסופיה (0379)

תיאור התכנית ומטרותיה

מסגרת לימודים מיוחדת ויוקרתית זו מוצעת לתלמידים בעלי סקרנות אינטלקטואלית, המעוניינים להרחיב את יריעת הלימודים לתואר הראשון לקראת לימודים גבוהים. התכנית תאפשר להם לרכוש תוך כדי לימודי התואר הראשון בסיס מוצק ורחב הן במתמטיקה והן בשני תחומים נוספים במדעי החברה והרוח. כוונת התכנית לחזק מגמות מחקר בתחומים של מדעי החברה והרוח שבהם הרקע המתמטי הוא בעל חשיבות מכרעת.

מבנה תכנית הלימודים

התכנית מיועדת לתלמידים הלומדים מתמטיקה במסגרת הדו-חוגית, ובמקום לימודים בחוג נוסף לומדים בשתי חטיבות מורחבות מתוך החוגים: כלכלה, פסיכולוגיה, פילוסופיה.

תכנית הלימודים כוללת שיעורים בהיקף של 136 ש"ס: 72 ש"ס במתמטיקה ו-32 ש"ס בכל אחת משתי החטיבות.

החוג לפילוסופיה:

הלימודים מדורגים, דהיינו אין ללמוד שיעור המשך לפני שיעור מבוא או במקביל לו; אין ללמוד קריאה מודרכת ב' לפני קריאה מודרכת א' או במקביל לה; אין להשתתף בסמינריון לפני שנלמד שיעור ההמשך בתחום של הסמינריון. 

שנה א'

מבוא לפילוסופיה חדשה

2

ש"ס

סמ' א' או ב'

קריאה מודרכת א'

2

ש"ס

סמ' א' או ב'

מבוא כללי ללוגיקה והתרגיל הצמוד

4

ש"ס

סמ' א'

סה"כ

8

ש"ס

 

שנה א' ו/או שנה ב'

שלושה מבואות תחומיים מתוך:

מבוא ללוגיקה פילוסופית

2

ש"ס

סמ' ב'

מבוא לפילוסופיה של השפה

2

ש"ס

סמ' ב'

מבוא למטאפיזיקה ולתורת ההכרה

2

ש"ס

סמ' א'

מבוא לפילוסופיה של המדע

2

ש"ס

סמ' א'

סה"כ

6

ש"ס

 

שנה ב'

שיעור המשך באחד מתחומי הלימוד והתרגיל הצמוד לו

4

ש"ס

סמ' א'*

קריאה מודרכת ב'

2

ש"ס

סמ' א' או ב'

2 שיעורי בחירה

4

ש"ס

סמ' א' או ב'

סה"כ

10

ש"ס

 

* למעט שיעור ההמשך + התרגיל בפילוסופיה של המדע, הניתן בסמסטר ב'.

שנה ג'

סמינריון בתחום ההתמחות

4

ש"ס*

סמ' א' או ב'

2 שיעורי בחירה

4

ש"ס

סמ' א' ו/או ב'

סה"כ

8

ש"ס

 

סה"כ בחטיבה

32

ש"ס

 


* אם הסמינריון בהיקף 2 ש"ס, על התלמידים ללמוד בשיעור בחירה נוסף בתחום.

2. מסלול של לימודי משפטים וחטיבה בפילוסופיה (1411)

לימודי החטיבה מיועדים לתלמידים הלומדים לקראת תואר ראשון במשפטים אשר בחרו ללמוד לימודי חטיבה במסגרת החוג לפילוסופיה. התלמידים ילמדו חטיבה מורחבת (כולל סמינריון או בלא סמינריון) בהיקף של 32 ש"ס.

הלימודים מדורגים, דהיינו אין ללמוד שיעור המשך לפני שיעור מבוא או במקביל לו; אין ללמוד קריאה מודרכת ב' לפני קריאה מודרכת א' או במקביל לה; אין להשתתף בסמינריון לפני שנלמד שיעור ההמשך בתחום של הסמינריון. 

חטיבה מורחבת - 32 ש"ס

מבוא לפילוסופיה יוונית

2

ש"ס

סמ' א' או ב'

מבוא לפילוסופיה חדשה

2

ש"ס

סמ' א' או ב'

מבוא ללוגיקה + תרגיל

4

ש"ס

סמ' א'

3 שיעורי מבוא בתחומי הלימוד בחוג לפילוסופיה

6

ש"ס

סמ' א' ו/או ב'

קריאה מודרכת א'

2

ש"ס

סמ' א' או ב'

שיעור המשך + תרגיל באחד התחומים שבו נלמד מבוא

4

ש"ס

סמ' א' *

קריאה מודרכת ב'

2

ש"ס

סמ' א' או ב'

3 שיעורי בחירה בתחום שבו נלמד מבוא

6

ש"ס

סמ' א' או ב'

סמינר בתחום הלימוד הנ"ל (או 2 שיעורי בחירה נוספים)

4

ש"ס**

סמ' א' או ב'

* למעט שיעור ההמשך + התרגיל בפילוסופיה של המדע, הניתן בסמסטר ב', ושיעור ההמשך בפילוסופיה יהודית שהוא שיעור שנתי.
** אם הסמינריון בהיקף 2 ש"ס, על התלמידים ללמוד בשיעור בחירה נוסף בתחום.


[1] הטיפול בתלמידים ייעשה במזכירות התלמידים בבית הספר למדעי המתמטיקה. הרישום לקורסים בלימודי החטיבות ייעשה בחוגים הרלוונטיים.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.