ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

הקבץ בין יהדות לישראליות: זהות, חברה, תרבות

(מסגרת 220)

אחראי: פרופ' רון מרגולין

מה בין זהות יהודית לזהות ישראלית ?

אנו פותחים שאלה זו בפני הסטודנטים ומזמינים אותם לשיח פעיל סביב שאלת הזיקה המורכבת שבין מושג 'היהודי' ומושג 'הישראלי'. שאלת הזהות (אישית, מגדרית, תרבותית, אתנית, מעמדית, לאומית ועוד) מהווה את אחת מאבני היסוד המכוננות את השיח הציבורי בכלל והשיח האקדמי בפרט.

תהליך עיצוב הזהות הוא תהליך מורכב הכולל "שיח" (מודע ולא מודע) עם מגוון נרחב של תפיסות, דימויים וקודי התנהגות. במהותו של הקבץ זה עומד הניסיון להפגיש את הסטודנטים עם מגוון עשיר של נושאים, דילמות ושאלות הקשורים לתהליך עיצוב הזהות היהודית ועיצוב הזהות הישראלית.

ההיחשפות למכלול הנושאים הנכללים בהקבץ זה יכולה להעשיר ולהעמיק את עולמם של הסטודנטים המבקשים לבחון מרכיבי יסוד בעיצוב זהותם ואת המרכיבים היהודיים והישראלים של זהות זו.

הדיון במשמעות המונחים 'זהות יהודית' ו'זהות ישראלית', במתח הקיים ביניהם ובהזדקקות שלהם אחד לשני יתאפיין בגישה פלורליסטית-ביקורתית. במרכזו תעמודנה שלוש גישות המושפעות מתהליכי המודרנה והחילון:

הגישה ההגותית תתמקד בחקר הפילוסופיה היהודית על רבדיה השונים ובעקר מחשבתם של הוגים מודרניים החל משפינוזה ומנדלסון וכלה בהוגים בני זמננו.

הגישה התרבותית-אמנותית תבחן את ההקשרים שבין היהדות כמושג רחב לבין התרבות והאמנות הנוצרת בארץ ומחוצה לה באמצעות דיון בתחומים ספרות, קולנוע, תיאטרון, אמנות פלסטית, אדריכלות ועוד.

הגישה החברתית תעסוק במתח הקיים בחברה היהודית-ישראלית כיום לאור תופעת החילון והמודרנה.

הקבץ זה מבקש להעמיד במרכזו את שאלת הרלוונטיות של נושא הזהות היהודית/ישראלית להוויה בת זמננו מנקודת מבט אישית וחברתית. אנו מציעים ניסיון נועז ליצור שיח דינאמי המשלב יצירה מן העבר עם יצירה קיימת ומתהווה, כל זאת תוך שימת לב להשפעת הדיון על בניית זהותו האישית, התרבותית והחברתית של האינדיבידואל.

ההקבץ נערך בשיתוף עם תכנית "אופקים" ללימודי היהדות כתרבות. תלמידים שיהיו מעוניינים להשתתף בהקבץ מורחב, בהיקף של 36 ש"ס (במקום הקבץ נוסף ללא סמינריון), אמורים להגיש בקשה לוועדת ההוראה של התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח.

מבנה ההקבץ:

את ההקבץ ניתן ללמוד במתכונת מצומצמת - 16 ש"ס (ללא סמינריון),

או עם סמינריון - 20 ש"ס (כולל סמינריון או רפראט)

או במתכונת מורחבת בהיקף של 36 ש"ס (במקום הקבץ נוסף ללא סמינריון)

שיעורי חובה4 ש"ס
שיעורים בנושאי הגות ויצירה       4 ש"ס
שיעורים בנושאי יהדות ואמנויות2 ש"ס
שיעורים בנושאי יהדות וחברה  2 ש"ס 
שיעורי בחירה מכל התחומים4 ש"ס
סה"כ16 ש"ס
סמינריון או רפראט **4 ש"ס
סה"כ20 ש"ס

מתכונת מורחבת:

שיעורי חובה4 ש"ס
שיעורים  בנושאי  הגות ויצירה    8 ש"ס
שיעורים  בנושאי יהדות ואמנויות4 ש"ס
שיעורים בנושאי יהדות וחברה 4 ש"ס 
שיעורי בחירה מכל התחומים12 ש"ס
סמינריון או רפראט** 4 ש"ס 
סה"כ36 ש"ס

** אם הסמינריון הנבחר הוא בהיקף של 2 ש"ס יש להשלים את מכסת השעות של ההקבץ בשיעור בחירה, מההקבץ, בהיקף של 2 ש"ס

לקורסים לחצו כאן.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.