ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

לימודי סביבה - מאידיאולוגיה לאקולוגיה

(מסגרת 210)

אחראי: ד"ר דניאל מישורי

הקבץ לימודי סביבה מהווה פריצת דרך חשיבתית, וניסיון לפתוח בפני הסטודנטים שער חשיבתי-תודעתי כולל, אל תוך מערכת יחסי הגומלין שבין האדם וסביבתו. מדובר בתכנית אקדמית שעוצבה מתוך ראייה רחבה המכירה בשינויים הסביבתיים החלים בעולמינו והשפעתם הישירה על חיינו. התכנית מציגה את המורכבות של הסביבה, תחומיה הלקוחים ממדע בסיסי ויישומי, וכן את הגורמים השונים והמגוונים התורמים לה. הגישה המחקרית של בית הספר ללימודי הסביבה משלבת תפיסות מעשיות של ניתוח והבנת בעיות סביבתיות מול מציאת פתרונות והתמודדות עם אתגרים בתחום. הקורסים שבהקבץ יעסקו בהבנת נושא הסביבה מהיבטיו השונים. הסטודנטים יערכו היכרות עם חקר הפרקטיקות השונות, ומשמעותה של סביבה מההיבט האקולוגי, והפיזי ועד להיבט המוסרי. קורסים בפילוסופיה, בתכנון סביבתי, באקולוגיה יישומית, במדעי החברה, בגיאולוגיה, באדריכלות, ועוד, יציגו היבטים שונים של הסביבה, הרבה מעבר לאלה המוכרים בדרך כלל בקרב הציבור. בתכנית תהייה גם התייחסות להיבטים של הסביבה, הקשורים למימד הזמן בעבר, בהווה, ובעתיד (צדק סביבתי, קיימות עירונית, תכנון קיימות וזכויות אדם). שינויים סביבתיים נמצאים היום במרכז השיח הציבורי והאקדמי. התכנית תדגיש את הצורך בכלים בין תחומיים לשם הבנת נושאים סביבתיים ולצורך מציאת פתרון לבעיות סביבה קיומיות. הקבץ זה נערך בשיתוף עם ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר.

.

מבנה ההקבץ:

שיעורי חובה

6

ש"ס

שיעורי בחירה

10

ש"ס

סמינריון

4

ש"ס

סה"כ

20

ש"ס *

* או סמינריון 2 ש"ס + שיעור בחירה נוסף 2 ש"ס

ניתן להשתתף בהקבץ ללא סמינריון.

 

לקורסים לחצו כאן.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.