ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

הקבץ פסיכולוגיה ופסיכואנליזה בראי מדעי-הרוח

(מסגרת 171)

אחראי: מר רענן שניר

מטרת ההקבץ היא להציג גישות ומושגים בסיסיים בפסיכולוגיה ופסיכואנליזה (כגון: מושג העצמי, הלא מודע, השלכות הקשר אם-ילד, מיניות וזהות מינית) תוך היכרות עם מקורות ראשוניים משמעותיים, ועל רקע תולדות הפילוסופיה, המחשבה המדעית והייצוגים התרבותיים שלהם. במסגרת ההקבץ יידונו מחד-גיסא סוגיות וגישות שהשפיעו ונקלטו בתחומים השונים של מדעי-הרוח כגון: פילוסופיה, ספרות, לימודי נשים והבדלים בין המינים, ומאידך גיסא הביטוי שקיבלו באותם תחומים.

הקבץ זה כולל סמינריון:

א. ההשתתפות בכל סמינריון מותנה בסיום לימודי החובה ורוב קורסי הבחירה ותרגיל לפיתוח מיומנויות למידה.

ב. ההשתתפות בסמינריוני החוגים פילוסופיה (0618); ספרות (0680); בלשנות (0627); המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים (0659) - מותנה בסיום שיעורי המבוא המתאימים לתחום הסמינריון, או באישור המרצה (ראו פרטים בתכניות החוגים בידיעון הפקולטה).

מבנה ההקבץ

שיעורי חובה:

2 מבואות לפסיכואנליזה

4 ש"ס

שו"ת- מושגי יסוד בפסיכואנליזה

2 ש"ס

שיעורי בחירה (לאחר השלמת שיעורי החובה):

10 ש"ס

 

16 ש"ס

סמינריון או רפראט *:

4 ש"ס

* או סמינריון 2 ש"ס + שיעור בחירה נוסף 2 ש"ס

20 ש"ס

תנאי קדם לסמינריון: השלמת כל שיעורי החובה ותרגיל לפיתוח מיומנויות למידה

לקורסים לחצו כאן.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.