ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

הקבץ לימודי ישראל

  1. הקבץ ללא סמינריון (בהיקף של 16 ש"ס)
  2. הקבץ הכולל סמינריון או רפראט (בהיקף של 20 ש"ס)

(מסגרת 110)

אחראית: ד"ר אורית רוזין

הקבץ לימודי ישראל נועד להציג בפני הסטודנטים מבט בין-תחומי על החברה
בישראל. מה מאפיין אותה ? מה מטריד אותה ? מה מאיים עליה ומה קוסם לה ?

ההקבץ יבחן את ההיסטוריה של החברה בישראל ומעט מן הפרה-היסטוריה שלה;
את החברה שהתפתחה בה ואת היצירה התרבותית ואמנותית שנוצרה בה.
השיעורים בהקבץ יציגו בפני הסטודנטים את הגישות החשובות לחקר החברה בישראל;
היסטוריה חברתית ופוליטית; חקר הספרות והאמנות הפלסטית; סוציולוגיה
ואנתרופולוגיה.

להקבץ מטרה משולשת:

1. מפגש עם המגמות ההיסטוריות העיקריות (ועם מי שנשארו בשוליהן), עם איפיוני
החברה העיקריים (על המגמות המאחדות והמפרקות שפעלו בה) ועם יצירות האמנות
המשפיעות ביותר (בעיקר בספרות, באמנות הפלסטית, בקולנוע ובטלביזיה).

2. ההקבץ ינסה להקנות לסטודנטים כלים למבט ביקורתי ואמפטי על החברה והתרבות
בישראל.

3. ההקבץ מתכוון לסייע לסטודנטים בהבנת מורכבותה של החברה בישראל ולערער על
חלק מן הסטריאוטיפים הרווחים בין אזרחיה, חוקרים ונחקרים גם יחד.

תלמידים שיהיו מעוניינים לקחת הקבץ מורחב, בהיקף של 36 ש"ס, במקום הקבץ נוסף
ללא סמינריון, יכולים להגיש בקשה לוועדת ההוראה של החוג (לפני הרישום לקורסים).

הקבץ ללא סמינריון (בהיקף של 16 ש"ס):

שיעורי חובה:              4 ש"ס
שיעורי ליבה:4 ש"ס
שיעורי בחירה:8 ש"ס (שיעורים מהיצע ההקבץ)
סה"כ16 ש"ס

הקבץ הכולל סמינריון או רפראט (בהיקף של 20 ש"ס):

שיעורי חובה ושיעורי ליבה (ראו הקבץ מצומצם):8 ש"ס
שיעורי בחירה מהיצע ההקבץ בהדגש תחומי/חוגי המתאים לנושא הסמינריון הנבחר8 ש"ס
סמינריון מהיצע ההקבץ, בהתאם לקורסי הבחירה ובתנאי שמולאו דרישות הקדם לסמינריון4 ש"ס *
 20 ש"ס

* אם הסמינריון הנבחר הוא בהיקף של 2 ש"ס יש להשלים את מכסת השעות של ההקבץ
בשיעור בחירה, מההקבץ, בהיקף של 2 ש"ס

לקורסים לחצו כאן.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.