ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

החוג ללימודי הערבית והאסלאם

  1. הקבץ ללא סמינריון
  2. הקבץ עם סמינריון

הקבצי החוג ללימודי הערבית והאסלאם (מסגרת 623)

נדרשת ידיעת השפה הערבית ברמת בגרות.

הקבץ ללא סמינריון

 

קוים מאפיינים בספרות הקלאסית

2 ש"ס

תרגיל נלווה לנ"ל

2 ש"ס

מבוא לספרות ערבית מודרנית

2 ש"ס

תרגיל נלווה לנ"ל

2 ש"ס

יסודות השירה המודרנית

2 ש"ס

הסיפורת הערבית המודרנית

2 ש"ס

קוראן ופרשנות

4 ש"ס

סה"כ

16 ש"ס

תלמידים המעונינים בהקבץ עם סמינריון חייבים לעמוד בבחינת כניסה ובשיעורי מיומנויות שיקבעו על-פי בחינה זו.

הקבץ עם סמינריון

קוים מאפיינים בספרות הקלאסית

2 ש"ס

תרגיל לקוים מאפיינים בספרות הקלאסית

2 ש"ס

מבוא לספרות ערבית מודרנית

2 ש"ס

תרגיל לספרות ערבית מודרנית

2 ש"ס

יסודות השירה המודרנית

2 ש"ס

הסיפורת הערבית המודרנית

2 ש"ס

קוראן ופרשנות

4 ש"ס

סמינריון, שבו תיכתב עבודה סמינריונית או עבודת רפראט

4 ש"ס

סה"כ

20 ש"ס


עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.