ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

החוג לפילוסופיה

  1. הקבץ מס' 1 - מבואות (ללא סמינריון)
  2. הקבץ מס' 2 - ללא סמינריון
  3. הקבץ מס' 3 - כולל סמינריון[5]

קבצי החוג לפילוסופיה (מסגרת 618)

הקבץ מס' 1 - מבואות (ללא סמינריון)

מבוא ללוגיקה - שו"ת (ניתן רק בסמסטר א')4ש"ס
מבוא לפילוסופיה יוונית2ש"ס
מבוא לפילוסופיה חדשה2 ש"ס
קריאה מודרכת א'2 ש"ס
3 מבואות בתחומי הלימוד (3x 2)6 ש"ס
סה"כ 16 ש"ס

הקבץ מס' 2 - ללא סמינריון

מבואות שונים (2X4)8ש"ס
שיעור המשך באחד מתחומי הלימוד + תרגיל צמוד [4]4ש"ס
שיעורי בחירה בתחומי הלימוד4 ש"ס
סה"כ16 ש"ס

הקבץ מס' 3 - כולל סמינריון[5]

קריאה מודרכת א'2ש"ס
מבואות בתחומי הלימוד ( 2X 2)4ש"ס
מבוא היסטורי (פילוסופיה יוונית או פילוסופיה חדשה)2ש"ס
קריאה מודרכת ב'2ש"ס
שיעור המשך באחד מתחומי הלימוד הנ"ל + תרגיל צמוד [6] 4ש"ס
שיעור בחירה בתחום לימוד ההמשך או מבוא נוסף2ש"ס
סמינריון בתחום הלימוד (ובו תיכתב עבודה סמינריונית או עבודת רפראט)4 ש"ס
סה"כ 20ש"ס


[4] תנאי קדם לשיעור המשך + תרגיל: ציון חיובי במבוא המתאים.
[5] לא ניתן להשתתף בסמינריון בפילוסופיה הודית או פילוסופיה סינית.
[6] תלמיד שיבחר בתחום של תורת המוסר או פילוסופיה פוליטית, ישתתף במהלך לימודיו בשני מבואות ויתמחה רק באחד מאלה.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.