ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

לימודי חטיבה

לימודי החטיבה מיועדים לתלמידים הלומדים לקראת התואר הראשון במסגרת לימודים חד-חוגית בחוג אחר, החייבים בלימודי חטיבה ובחרו ללמוד אותה במסגרת החוג לפילוסופיה. התלמידים ילמדו לימודי חטיבה רגילה (ללא סמינריון) בהיקף של 16 ש"ס, או חטיבה מורחבת (כולל סמינריון) בהיקף של 20 ש"ס.

חטיבה רגילה (16 ש"ס)

מבוא לפילוסופיה יוונית או מבוא לפילוסופיה חדשה

2 ש"ססמסטר א' או ב'

3 שיעורי מבוא בתחומי הלימוד

6 ש"ס

סמסטר א' ו/או ב'

קריאה מודרכת א'

2 ש"ס

סמסטר א' או ב'
שיעור המשך + תרגיל באחד מהתחומים שבו נלמד מבוא

4 ש"ס

סמסטר א'*

שיעור בחירה בתחום שבו נלמד מבוא

2 ש"ס

סמסטר א' או ב'

* למעט שיעור ההמשך + התרגיל בפילוסופיה של המדע, הניתן בסמסטר ב', ושיעור ההמשך בפילוסופיה יהודית שהוא שיעור שנתי.

חטיבה מורחבת (20 ש"ס)

שנה א'

מבוא לפילוסופיה יוונית או מבוא לפילוסופיה חדשה

2 ש"ס

סמסטר א' או ב'

3 שיעורי מבוא בתחומי הלימוד

6 ש"ס

סמסטר א' ו/או ב'

קריאה מודרכת א'

2 ש"ס

סמסטר א' או ב'

שנה ב'

שיעור המשך + תרגיל באחד התחומים שבו נלמד מבוא[1]

4 ש"ס

סמסטר א' *

שיעור בחירה בתחום שבו נלמד מבוא

2 ש"ס

סמסטר א' או ב'

סמינר בתחום הלימוד הנ"ל[2]

4 ש"ס

סמסטר א' או ב'

* למעט שיעור ההמשך + התרגיל בפילוסופיה של המדע, הניתן בסמסטר ב', ושיעור ההמשך בפילוסופיה יהודית שהוא שיעור שנתי.


[1] תלמידים שיבחרו בתחום תורת המוסר ופילוסופיה פוליטית ישתתפו במהלך לימודיהם בשני המבואות: מבוא לפילוסופיה פוליטית (2 ש"ס) ומבוא לתורת המוסר (2 ש"ס). התלמידים יתמחו רק באחד מאלה.
[2] תנאי קדם להשתתפות בסמינר - ציון חיובי בשיעור ההמשך ובתרגיל הצמוד לו. אם הסמינריון בהיקף של 2 ש"ס, על התלמידים ללמוד בשיעור בחירה נוסף בתחום ההתמחות, בהיקף של 2 ש"ס.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.