ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

החוג לספרות

  1. הקבץ 1: ללא סמינריון (16 ש"ס)
  2. הקבץ 2: כולל סמינריון (20 ש"ס)

הקבצי החוג לספרות (מסגרת 680)

ההקבצים של החוג לספרות הם בהיקף של 16 ש"ס (ללא סמינריון) או של 20 ש"ס (כולל סמינריון).

הקבץ 1: ללא סמינריון (16 ש"ס)

מבוא לסיפורת - כולל הדרכה אישית או בלעדיה 4 - 6ש"ס
(מומלץ להשתתף בהדרכה האישית)  
או מבוא לתורת הספרות - כולל תרגיל או בלעדיו (שנתי)4 - 8ש"ס
או הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות - מבוא היסטורי (שנתי)4ש"ס
השלמת שיעורי בחירה באופן חופשי מתוך כלל הקורסים של החוג12-10ש"ס

הקבץ 2: כולל סמינריון (20 ש"ס)

מבוא לסיפורת - כולל הדרכה אישית או בלעדיה 4 - 6ש"ס
(מומלץ להשתתף בהדרכה האישית)  
או מבוא לתורת הספרות - כולל תרגיל או בלעדיו (שנתי)4 - 8ש"ס
(מומלץ להשתתף בתרגיל)  
השלמת שיעורי בחירה באופן חופשי מתוך כלל הקורסים של החוג12-10 ש"ס
סמינריון שבו תיכתב עבודה סמינריונית או עבודת רפראט4ש"ס
סה"כ20ש"ס

ניתן ללמוד יותר ממבוא אחד. במקרה זה ייחשבו המבואות הנוספים כקורסי בחירה.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.