ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

החוג ללימודי מזרח אסיה

הקבץ החוג ללימודי מזרח אסיה (מסגרת 687)

הקבץ זה ניתן לפתוח רק בסמסטר א'.

החוג מציע הקבץ ללא סמינריון בלבד.

התלמידים יכולים להרכיב לעצמם הקבץ בהיקף של 16 ש"ס משיעורי המבוא ומן השיעורים המונוגרפיים של החוג ללימודי מזרח אסיה (לא תרגילים ולא שפות).

בשיעורי הבחירה ניתן להשתתף רק לאחר סיום המבוא/ות.

התלמידים יכולים לבחור בכל שלושת שיעורי המבוא (כל שיעור 4 ש"ס):

מבוא לתולדות סין

מבוא לתולדות יפן

מבוא לתולדות הודו

או לחלופין בשיעור מבוא אחד או שניים. שיעורים מונוגרפיים שייבחרו הם בהמשך לשיעורי המבוא שנלמדו.
בשיעורי הבחירה ניתן להשתתף רק לאחר סיום המבוא/ות.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.