ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

החוג ללימודים קלאסיים

  1. התמחות יוונית (ללא סמינריון)
  2. התמחות רומית (ללא סמינריון)
  3. התמחות בתרבות קלאסית (ללא סמינריון)
  4. התמחות בתרבות קלאסית כולל סמינריון

הקבצי החוג ללימודים קלאסיים (מסגרת 672)

בחוג שלוש התמחויות: יוונית, רומית ותרבות קלאסית.

התמחות יוונית (ללא סמינריון)

לשון יוונית למתחילים10 ש"ס
שיעורי בחירה בתחום6 ש"ס
 16 ש"ס

התמחות רומית (ללא סמינריון)

לשון רומית למתחילים8 ש"ס
שיעורי בחירה בתחום8 ש"ס
 16 ש"ס

התמחות בתרבות קלאסית (ללא סמינריון)

שיעורים על פי בחירה מכל המגמות16 ש"ס

התמחות בתרבות קלאסית כולל סמינריון
(שבו תיכתב עבודה סמינריונית או עבודת רפראט)

שיעורים12 ש"ס
פרוסמינריון או שני פרוסמינריונים[2]4 ש"ס
סמינריון[3]4 ש"ס
סה"כ20ש"ס

[2] ההשתתפות בפרוסמינריון מותנית בהשתתפות בשני שיעורים בעלי אופי ספרותי: מבוא לספרות יוונית ומבוא לספרות רומית.
פרוסמינריון של 4 ש"ס ובכלל זה הגשת עבודה, או שני פרוסמינריונים של 2 ש"ס כל אחד ובכלל זה הגשת עבודה אחת.
[3] ההשתתפות בסמינריון תתאפשר רק אחרי השתתפות בפרוסמינריון.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.