ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

החוג להיסטוריה של עם ישראל

הקבץ החוג להיסטוריה של עם ישראל (מסגרת 677)

ההקבץ של החוג להיסטוריה של עם ישראל יהיה בהיקף של 16 ש"ס (ללא סמינריון) או בהיקף של 20 ש"ס (כולל סמינריון), תוך שמירה על העקרונות האלה:

1. ההקבץ חייב להיות כולו בחוג להיסטוריה של עם ישראל.

2. הקורסים בחוג מחולקים לשלוש תקופות בסיסיות: העת העתיקה, ימי הביניים והעת החדשה.

כל תלמיד חייב ללמוד שתי תקופות היסטוריות שונות (שני שיעורים ותרגיל נושאי בשתי תקופות מתוך שלוש).

3. תלמיד יוכל להשתתף בסמינריון רק לאחר השלמת חובותיו בשיעור ובתרגיל נושאי בתקופה בתחום הסמינריון.

מבנה ההקבץ:

שיעור ותרגיל נושאי בתקופה א'8 ש"ס
שיעור ותרגיל נושאי בתקופה ב'8 ש"ס
 16 ש"ס
סמינריון נוסף באחת מן התקופות (ובו תיכתב עבודה סמינריונית או עבודת רפראט)4 ש"ס
סה"כ20ש"ס

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.