ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה

  1. הקבץ מס' 1 - המזה"ת בעת החדישה
  2. הקבץ מס' 2 - אפריקה בעת החדישה (מסגרת 693)

הקבצי החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה (מסגרת 622)

הקבץ מס' 1 - המזה"ת בעת החדישה:

מבוא להיסטוריה של המזה"ת בעת החדשה + תרגיל6ש"ס
בחירה באחד מן השיעורים שלהלן:2ש"ס
- מבוא לתולדות הערבים והאסלאם  
- מבוא לדת ולתרבות האסלאם  
- מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית  
שיעורי בחירה8ש"ס
 16ש"ס
סמינריון 4ש"ס
סה"כ20ש"ס

הקבץ מס' 2 - אפריקה בעת החדישה (מסגרת 693)

משנה"ל תשע"א מספר ההקבץ שונה ל- 693

מבוא להיסטוריה של אפריקה + מקורות לחקר אפריקה6ש"ס
שיעורי בחירה10 ש"ס
 16ש"ס
סמינריון /פרוסמינריון4 ש"ס

סה"כ

20ש"ס

שימו לב:
בכל הקורסים שיופיעו תחת הכותרת "טקסטים" דרושה ידיעת השפה הערבית.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.