ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

החוג להסטוריה כללית

  1. הקבצים הכוללים סמינריון
  2. הקבץ המתמקד בלימודי העת העתיקה
  3. הקבץ המתמקד לימודי נצרות
  4. הקבץ המתמקד במערב אירופה
  5. הקבץ כללי ללא סמינריון - 16 ש"ס

הקבצי החוג להיסטוריה כללית (מסגרת 621)

הקבצים הכוללים סמינריון

הקבץ המתמקד בלימודי העת העתיקה

חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה -שו"ת4ש"ס
חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה -שו"ת4ש"ס
חברה, משטר ותרבות בימי הביניים -שו"ת  
או משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת -שו"ת4ש"ס
שיעורי בחירה או מבואות בעת העתיקה 4ש"ס
*סמינריון בעת העתיקה (בו תיכתב עבודה סמינריונית או עבודת רפראט) 4 ש"ס
 סה"כ20ש"ס

*ניתן להירשם לסמינריון רק לאחר השלמת לימודי השו"ת בתקופה הרלוונטית

הקבץ המתמקד לימודי נצרות

חברה, משטר ותרבות בימי הביניים -שו"ת4ש"ס
חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת -שו"ת4ש"ס
חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה -שו"ת4ש"ס
שיעורי בחירה כלשהם מהחוג להיסטוריה 4ש"ס
*סמינריון בימה"ב או בעת חדשה מוקדמת (בו תיכתב עבודה סמינריונית או עבודת רפראט) 4ש"ס
 סה"כ20ש"ס

*ניתן להירשם לסמינריון רק לאחר השלמת לימודי השו"ת בתקופה הרלוונטית

הקבץ המתמקד במערב אירופה

יש לבחור 8 ש"ס מהמבואות הבאים

  
חברה, משטר ותרבות במערב אירופה במאה ה- 19 - שו"ת4ש"ס
חברה, משטר ותרבות במאה ה- 20 - שו"ת4ש"ס
אל המערב: מגמות ותפיסות יסוד עד 1750 ותרבות המערב: מגמות ותפיסות יסוד של המודרנה ופוסט-מודרנה (בסמסטר א'+ב') ש"ס 
   
בחירה באחד מן השו"ת להלן או בשני שיעורי מבוא:  
חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת  
חברה, משטר ותרבות בימי הביניים  
חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה  
חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה4ש"ס
שיעורי בחירה מתאימים בתחום4ש"ס
סמינריון בתחום מערב אירופה (ובו תיכתב עבודה סמינריונית או עבודת רפראט)*4 ש"ס
סה"כ20ש"ס

*ניתן להירשם לסמינריון רק לאחר השלמת לימודי השו"ת בתקופה הרלוונטית

הקבץ כללי ללא סמינריון - 16 ש"ס

שני שו"ת: "חברה, משטר ותרבות" משתי תקופות שונות (על-פי בחירה) - שו"ת8ש"ס
שיעורי בחירה כלשהם מהחוג להיסטוריה כללית
ו/או   
אל המערב: מגמות ותפיסות יסוד עד 1750 ותרבות המערב: מגמות ותפיסות יסוד של המודרנה ופוסט-מודרנה (בסמסטר א'+ב')  ש"ס 
סה"כ16ש"ס

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.