ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

החוג לגאוגרפיה

  1. הקבץ מס' 1 - ללא סמינריון
  2. הקבץ מס' 2 - כולל סמינריון

הקבצי החוג לגאוגרפיה (מסגרת 691)

הקבץ מס' 1 - ללא סמינריון

2 מבואות לפי בחירה (4X2)8ש"ס
2 שיעורי יסוד מתחומי המבואות (לאחר סיומם)4 ש"ס
2 שיעורי בחירה מתחומי המבואות (לאחר סיומם)4 ש"ס
סה"כ16 ש"ס

הקבץ מס' 2 - כולל סמינריון

בו תיכתב עבודת פרוסמינריון (שנה ב') וסמינריון (שנה ג')

המבואות הם דרישת קדם לכל השיעורים וחייבים להיות מאותו התחום (אנושי או פיזי)

2 מבואות לפי בחירה (4X2)8ש"ס
2 שיעורי יסוד מתחומי המבואות (לאחר סיומם)4 ש"ס
שיעור בחירה מתחומי המבואות (לאחר סיומם)2ש"ס
פרוסמינריון (בתחום שבו נלמד שיעור מבוא)* 2ש"ס
סמינריון (ד"ק: מבוא ופרוסמינריון בתחום)4 ש"ס
סה"כ20ש"ס

* משקל הפרו"ס בהקבץ זה יהיה כשל שיעור רגיל 

הערה: כל לימודי החוג לגאוגרפיה נלמדים בבניין יד אבנר.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.