ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

החוג לבלשנות

הקבצי החוג לבלשנות (מסגרת 627)

כל ההקבצים יכולים להיות גם הקבצים ללא סמינר.

הקבץ פרגמטיקה

 

 

דרישות קדם      

מבוא לבלשנות + תרגיל 

2+2 

------- 

יסודות הבלשנות התיאורטית* +תרגיל או מבוא לחקר השיח

2+2

מבוא לבלשנות

מבוא לפרגמטיקה

4

מבוא לבלשנות

ממשקים בין הלשוני/ לבין החוץ לשוני

מבוא לפרגמטיקה ויסודות הבלשנות התיאורטית
או מבוא לחקר השיח או יסודות הסמנטיקה הפורמלית

 

סה"כ:16 ש"ס

 

עם סמינר:

 

 

תיאוריות פרגמטיות

4

מבוא לפרגמטיקה או יסודות הסמנטיקה
הפורמלית או מבוא לחקר השיח[1]

או: פרגמטיקה ודקדוק

4

מבוא לפרגמטיקה או מבוא לסמנטיקה[1]

 

סה"כ:20 ש"ס

     

*הקורס "יסודות הבלשנות התיאורטית" נקרא בעבר (עד שנת תש"ס) "מבוא לבלשנות כללית".
[1] הציון בקורס זה חייב להיות 85 לפחות

הקבץ תחביר
- ללא סמינר

 

 

דרישת קדם

מבוא לבלשנות  

2

------------------

יסודות הבלשנות התיאורטית + תרגיל

2+2

מבוא לבלשנות

תחביר למתחילים

4+2

יסודות הבלשנות התיאורטית

מבוא לרכישת שפה

4

תחביר למתחילים

 

סה"כ:16 ש"ס

 

הקבץ תחביר - עם סמינר

 

דרישת קדם

מבוא לבלשנות  

2

------------------

יסודות הבלשנות התיאורטית + תרגיל

2+2

מבוא לבלשנות

תחביר למתחילים

4+2

יסודות הבלשנות התיאורטית

תחביר למתקדמים: עיבוד תחבירי

4+2

תחביר למתחילים

סמינר בתחביר

2

תחביר למתקדמים

 

סה"כ:20 ש"ס

 

מבנה הקבץ סמנטיקה

מבוא לבלשנות

שיעור + תרגיל

4 ש"ס

מבוא לסמנטיקה

שיעור + תרגיל

6 ש"ס

יסודות הסמנטיקה הפורמלית 

שיעור+תרגיל               

6 ש"ס

סמינר/רפראט בסמנטיקה               

 

4 ש"ס

                               

סה"כ 20 ש"ס

  

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.