ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

החוג לארכיאולוגיה

  1. הקבץ בתחום הארכיאולוגיה של ארץ ישראל, כולל סמינריון
  2. הקבץ בתחום תרבויות המזרח הקדום, כולל סמינריון
  3. הקבץ תולדות ישראל הקדום, כולל סמינריון
  4. הקבץ ארכיאולוגיה קלאסית, כולל סמינריון
  5. הקבץ ללא סמינריון

הקבצי החוג לארכיאולוגיה (מסגרת 671)

הקבץ בתחום הארכיאולוגיה של ארץ ישראל, כולל סמינריון

הארכיאולוגיה של ארץ ישראל משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים (שיעור חובה)4 ש"ס
- הארכיאולוגיה מהי? (שיעור חובה)2 ש"ס
- שיעורי בחירה מתוך רשימת שיעורי החוג10 ש"ס

סמינריון שבו תיכתב עבודה סמינריונית או עבודת רפראט

4 ש"ס
סה"כ:20 ש"ס

* אפשרית בחירה גם מתחום תרבויות המזרח הקדום בהיקף שלא יעלה על 4 ש"ס.

הקבץ בתחום תרבויות המזרח הקדום, כולל סמינריון

- מבוא כללי לתולדות המזרח הקדום (שיעור חובה)2 ש"ס
אחד מן המבואות להלן (חובה):2 ש"ס
- מבוא לתרבות אגאית בתקופת הברונזה או: 
מבוא לתרבות אנטוליה / מבוא לתרבות מצרים / מבוא לתרבויות מסופוטמיה - כפוף לנושא הסמינריון
- שיעורי בחירה מתוך רשימת שיעורי החוג *12 ש"ס
סמינריון שבו תיכתב עבודה סמינריונית או עבודת רפראט4 ש"ס
סה"כ:20 ש"ס

* אפשרית בחירה גם מתחום ארכיאולוגיה של ארץ ישראל, בהיקף שלא יעלה על 4 ש"ס.

הקבץ תולדות ישראל הקדום, כולל סמינריון

- שיעור בהיסטוריה מקראית (חובה)4 ש"ס
- כתובות עבריות (חובה)2 ש"ס
- שיעורי בחירה מתוך רשימת שיעורי החוג עפ"י הנחיות היועץ10 ש"ס
-  סמינריון בתחום תולדות ישראל הקדום שבו תיכתב עבודה סמינריונית או עבודת רפראט 4 ש"ס
סה"כ:20 ש"ס

הקבץ ארכיאולוגיה קלאסית, כולל סמינריון

-  מבוא לארכיאולוגיה קלאסית ושל  א"י בתקופות הקלאסיות (חובה)

4 ש"ס

- ארכיאולוגיה מהי? (חובה)

2 ש"ס
- טכנולוגיות קדומות בעולם הקלאסי / ממצא זעיר/ מטבעות2 ש"ס
- מונוגרפיות בנושא התקופות הקלאסיות / אמנות קלאסית4 ש"ס
- שיעורי בחירה מתוך רשימת שיעורי החוג, עפ"י הנחיות היועץ4 ש"ס
-  סמינריון בתחום  הארכיאולוגיה הקלאסית שבו תיכתב עבודה סמינריונית או עבודת רפראט 

4 ש"ס

סה"כ:

20 ש"ס

הקבץ ללא סמינריון

- הארכיאולוגיה מהי? (חובה)2 ש"ס
- הארכיאולוגיה של ארץ ישראל משחר ההיסטוריה ועדחורבן ירושלים (חובה)4 ש"ס
- מבוא כללי לתולדות המזרח הקדום (חובה)2 ש"ס
- שיעורי בחירה מתוך רשימת שיעורי החוג8 ש"ס
סה"כ:16 ש"ס

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.