ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

ציון גמר

במסלול הדו-חוגי

ממוצע הציונים בשיעורים

62%

ציון הסמינריון

15%

ציון עבודת הרפראט

8%

מבחן הבקיאות

15%

במסלול החד-חוגי

ממוצע הציונים בשיעורים

50%

ציון ממוצע בשני הסמינריונים

20%

ציון עבודת הרפראט

5%

ציוני הקורסים בחטיבה חיצונית

7%

ציון הסמינריון (עבודת הרפראט) בחטיבה

3%

מבחן הבקיאות

15%

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.