ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

החוג לאנגלית ולימודים אמריקניים

  1. הקבץ מס' 1 - ללא סמינריון
  2. הקבץ מס' 2 - כולל סמינריון (שבו תיכתב עבודה סמינריונית או עבודת רפראט)

הקבצי החוג לאנגלית ולימודים אמריקניים (מסגרת 626)

כל השיעורים בחוג לאנגלית ניתנים בשפה האנגלית, אך עבודות (כולל עבודות סמינריוניות) ובחינות ניתן לכתוב בעברית, בתיאום מראש (בתחילת הסמסטר) עם מורה הקורס.

הקבץ מס' 1 - ללא סמינריון

מבוא לתרבות אנגליה4ש"ס
מבוא לתרבות אמריקה4ש"ס
קורס מתקדם4ש"ס
קורס מתקדם4 ש"ס
 16ש"ס

הקבץ מס' 2 - כולל סמינריון (שבו תיכתב עבודה סמינריונית או עבודת רפראט)

מבוא לתרבות אנגליה או אמריקה4ש"ס
קורס תאוריה (יש לבחור אחד מן השלושה):4ש"ס
מבוא לתאוריה  
או ניתוח סיפורת  
או ניתוח שירה  
קורס מתקדם (בתחום המבוא הנלמד) 4ש"ס
קורס מתקדם (בתחום המבוא הנלמד)4ש"ס
סמינריון (בתחום המבוא הנלמד)4 ש"ס
סה"כ20ש"ס

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.