ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

תקנון החוג

1. עבודות סמינריוניות ואחרות תוגשנה במועד שנקבע לכך על ידי ועדת ההוראה של הפקולטה. ארכה להגשת עבודה תינתן במקרים מיוחדים על יסוד בקשה מנומקת שתוגש לוועדת ההוראה. את הבקשה יש להגיש באמצעות מזכירות החוג. על גבי טופס המיועד לכך.

2. תלמיד בחוג רשאי לצבור עד 3 כישלונות בשלושה קורסים. יופסקו לימודיו של תלמיד שמספר כישלונותיו גבוה מזה. כישלון בקורס משמעו קבלת ציון סופי הנמוך מ-60.

 

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.