ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

מהלך הלימודים

מהלך הלימודים[1]

תלמידי החוג ישתתפו בקורסי החוג הנחלקים לשלוש קבוצות:

קבוצה א' - קורסי חובה: מבוא לפילוסופיה יוונית; מבוא לתולדות הפילוסופיה החדשה; פילוסופיה במאות ה-19 וה-20; מבוא כללי ללוגיקה + תרגיל; קריאה מודרכת (א', ב' וג').

קבוצה ב' - קורסים בתחומי הלימוד: מטאפיזיקה ותורת ההכרה; לוגיקה ופילוסופיה של השפה; פילוסופיה מזרחית ומושווית (הודית וסינית); תורת המוסר ופילוסופיה פוליטית; אסתטיקה; פילוסופיה של הדת ופילוסופיה יהודית; פילוסופיה של המדע.[2]

בכל אחד מתחומי הלימוד שפורטו לעיל יינתנו שיעורים, תרגילים וסמינריונים ברמות שונות לפי הפירוט:

1. מבוא בתחום הלימוד שבו יילמדו מושגי יסוד וטקסטים בסיסיים מרכזיים השייכים לתחום.

2. שיעור המשך ותרגיל שיקיפו את בעיות היסוד של התחום ואת הפתרונות המרכזיים שהוצעו להן. ההשתתפות בקורסים אלה מותנית בהשתתפות במבוא של תחום הלימוד.

3. סמינריון - עיסוק בבעיה מסוימת או בהגותו של פילוסוף מסוים בתחום הלימוד. ההשתתפות בסמינריון מותנית במילוי החובות הקודמות בתחום ועמידה במבחן הבקיאות (ראו "דרישות במהלך הלימודים").

קבוצה ג' - שיעורי בחירה: החוג מציע שיעורי בחירה בתחומים השונים, שבחלקם אינם מכוונים למתמחים באותו תחום דווקא. מומלץ להשתתף בשיעורי בחירה בתחום שבו נלמד תחילה המבוא. השיעורים שבהם המבוא נדרש כתנאי קדם מצוינים בתיאור הקורס.

 [1]  ככלל, תכנית הלימודים הקובעת היא התכנית שבה החל התלמיד את לימודיו בחוג. על תלמידים שהפסיקו את לימודיהם וחידשו אותם לפנות למזכירות לברר מהי התכנית הקובעת.

[2] ייתכנו שינויים ותוספות בתחומי הלימוד בהתאם לנסיבות. החוג אינו מתחייב לקיים בכל שנה את כל תחומי הלימוד.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.