ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

מסלולי הלימודים

בחוג ארבעה מסלולי לימוד:

1. מסלול דו-חוגי שבו לומדים קורסים בפילוסופיה בהיקף של 56 ש"ס.[1]

2. מסלול חד-חוגי שבו לומדים התלמידים קורסים בחוג לפילוסופיה ובחוגים אחרים בהיקף של 112 ש"ס. מסלול זה נועד למספר מצומצם של תלמידים, המעוניינים להעמיק בלימודי הפילוסופיה ולהרחיב את אופקיהם בנושאים משלימים מחוגים אחרים, לפי בחירתם. יוכלו להתקבל כתלמידים מן המניין במסלול רק מי שסיימו את כל חובות שנה א' בפילוסופיה בציון 90 ומעלה, ואת כל חובות שנה א' בחוג נוסף (16 ש"ס לפחות) בציון 85 ומעלה. תלמידים שציונם הממוצע בסוף שנה ב' נמוך מ-80 יעברו למסלול הדו-חוגי.

3. מסלול של לימודי חטיבה בפילוסופיה שבו לומדים תלמידי חוגים אחרים בהיקפים שונים (ראו סעיף לימודי חטיבה).

4. לימודי תואר ראשון במסלול בין-תחומי בחקר התודעה (ראו סעיף תכניות לימוד משותפות).

_____________________________________________________________________

 [1]ככלל, תכנית הלימודים הקובעת היא התכנית שבה החל התלמיד את לימודיו בחוג. על תלמידים שהפסיקו את לימודיהם וחידשו אותם לפנות למזכירות לברר מהי התכנית הקובעת.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.