ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

כללי

מטרת הלימודים בחוג לפילוסופיה היא להקנות לתלמידים מושגי יסוד, להציג בפניהם שיטות הגות ותחומי עניין פילוסופיים, ולאפשר להם להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהם בשניים מהתחומים המפורטים בסעיף "מהלך הלימודים", לפי נטיותיהם והתעניינותם.
בהתאם לכך מורכבת מערכת הלימודים של החוג משלוש קבוצות של קורסים (ראו "מהלך הלימודים").

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.