ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

מזכירות תלמידים כללית בפקולטה

  1. חידוש לימודים
  2. אישורים[1]
  3. בחינות

שירותים הניתנים על ידי מזכירות תלמידים

1.    חידוש לימודים

תלמידים המבקשים לחדש את לימודיהם בפקולטה בהתאם לתקנות חידוש הלימודים (ראה מידע כללי) יפנו למזכירות התלמידים לשם קבלת טופס מתאים.

2.    אישורים[1]

2.1 רשומת לימודים רשמית (עברית/אנגלית)

רשימת הקורסים שאליהם נרשם התלמיד במהלך לימודיו ופירוט הציונים. ברשומה יירשם הציון האחרון בכל קורס (גם אם הוא "נכשל"). לא יינתן אישור על חלק מן הקורסים שלמד התלמיד או על חוג אחד בלבד (אם התלמיד למד במסגרת דו-חוגית).

2.2 אישור על מצב הלימודים

מפרט את יתרת חובות התלמיד לתואר (ניתן רק לתלמיד פעיל).

2.3 אישור על סיום הלימודים

תלמיד הלומד בשני חוגים וסיים את חובותיו בחוג אחד בלבד, רשאי לקבל אישור על סיום לימודיו בחוג זה. האישור הוא זמני עד מועד סיום לימודיו בחוג השני.

2.4 אישור זכאות לתואר (עברית/אנגלית)

שלושה עותקים ראשונים בעברית נשלחים לבית התלמיד עם סיום חובותיו האקדמיות והמנהליות, ללא תשלום. ניתן לקבל עותקים נוספים בתשלום. אישור באנגלית בשלושה עותקים ניתן בתשלום לבקשת התלמיד.

2.5 אישורים אקדמיים כגון גיליון ציונים (RECORD OF STUDIES), אישור מצב לימודים ואישור על סיום הלימודים ניתן להזמין בעברית ובאנגלית באמצעות האינטרנט ב"מידע אישי לתלמיד" https://www.ims.tau.ac.il/Tal או במזכירות התלמידים של הפקולטה  (בניין גילמן, חדר 150, טל' 6409780).

האישורים ניתנים תמורת תשלום.

אישורים מנהליים ניתנים על ידי מדור התלמידים במרכז למרשם (בניין דסנברג-וולף).

תלמידים הלומדים בחוג אחד בפקולטה למדעי הרוח ובחוג נוסף בפקולטה אחרת יקבלו את כל האישורים - כולל אישור הזכאות לתואר ותעודת הגמר - בפקולטה האחרת, פרט לתלמידי תכנית המצטיינים המשולבת במדעי הרוח ובאמנויות, שיקבלו את כל האישורים בפקולטה למדעי הרוח.

3. בחינות

ארגון מערך הבחינות של הפקולטה נעשה במזכירות תלמידים (לוח הבחינות מתפרסם בפרק תכנית הלימודים של כל חוג).

שיבוץ הבחינות לחדרים מתפרסם ביום הבחינה על לוח המודעות ליד מזכירות הסטודנטים (גילמן 150) ובכניסות לבניין גילמן.

שיבוץ הבחינות של מועד ב' בסמסטר א' מתפרסם כשעה לפני מועד הבחינה.

אנא שימו לב: ייתכנו שינויים בלתי צפויים בלוח הבחינות המתפרסמים בידיעון.
חובה על התלמידים לבדוק בלוח הבחינות החוגי, אשר מתפרסם באתר הפקולטה, את המועדים הסופיים כשבוע לפני מועדי הבחינות.

על התלמידים להגיע לחדר הבחינה 15 דקות לפני תחילתה. תלמידים שיגיעו לאחר תחילת הבחינה לא יורשו להיכנס.

3.1 תלמידים הזכאים להקלות בבחינות, באישור ועדת הוראה של הפקולטה, יפנו לפני עונת הבחינות למזכירות תלמידים לשם קבלת טופס מיוחד.  טופס זה יציגו בפני המשגיחים בכל בחינה.

3.2 עולים חדשים (עד 5 שנים בארץ) יכולים לקבל במזכירות תלמידים  אישור לתוספת זמן של חצי שעה בבחינות הנערכות בשפה העברית בלבד. יש להסדיר אישור זה עד שבוע לפני תחילת הבחינות, במזכירות תלמידים, חדר 150, בניין גילמן. עולים  המבקשים  להשתמש  במילון בבחינות , יציגו למשגיח/ה תעודת עולה. לא יאושר שימוש במילון שיהיו בו תוספות. השימוש במילון ממוחשב או בקוויקשנרי אסור.

3.3 בני מיעוטים אשר נבחנו בבחינות הבגרות בשפה הערבית יכולים לקבל במזכירות תלמידים אישור לתוספת זמן של חצי שעה בבחינות הנערכות בשפה העברית בלבד.

ללא הטופס המתאים לא יקבל התלמיד תוספת זמן או הקלות.

הפקולטה מקיימת שירות סריקת בחינות. תלמידים, המעוניינים להשתמש בשירות זה, יפנו לאתר האוניברסיטה, בשירותי "מידע אישי לתלמיד". שירות זה כרוך בתשלום.

בנוסף, קיימת אפשרות לתלמידים המעוניינים לשפר ציון חיובי -  להירשם לבחינות במועד ב' באמצעות אתר האוניברסיטה, בשירותי "מידע אישי לתלמיד".

תקנון הבחינות ותנאי מעבר משנה לשנה ראו במידע הכללי בידיעון.

ציונים ניתן לברר באינטרנט במערכת המידע האישי: https://www.ims.tau.ac.il/Tal/

נציב קבילות הסטודנטים בפקולטה למדעי הרוח
פרופ' רות סתוי, נציבת הקבילות, מטפלת בקבילות סטודנטים בנושאים שלא מצאו את פתרונם במסגרת יחידת הלימוד של התלמיד.
קבילות לנציבה יש לשלוח בכתב בלבד באמצעות מזכירות התלמידים של הפקולטה (בניין גילמן, חדר 150).
נציבת הקבילות תטפל  רק בקבילות אישיות שהתקבלו בכתב מהקובל/ת עצמו/ה ובחתימתו/ת.

משרדי המזכירות:
בניין גילמן, חדר 150,
טל': 03-6409780
קבלת קהל: בימים א', ג', ד' בשעות 09:00-13:00,
ביום ב' בשעות 09:00-15:00
ביום ה' אין קבלת קהל

דוא"ל:   humstud@post.tau.ac.il

 

 

 [1]  יש לשלם בעבור כל אישור על פי התעריף שנקבע על ידי האוניברסיטה. תלמיד שלא הסדיר את שכר הלימוד אינו זכאי לקבל אישור. בתחנות "אונידע" המוצבות בבניני האוניברסיטה ניתן לקבל אישורים שונים באמצעות כרטיס התלמיד הממוחשב. פרטים במבוא הכלל-אוניברסיטאי.

 

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.