ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

מבנה הלימודים בפקולטה

הפקולטה למדעי הרוח מציעה לימודים לתארים אלה:

א. לימודים לקראת תואר ראשון (בוגר אוניברסיטה)

ב.  לימודים לקראת תואר שני (מוסמך אוניברסיטה)

ג.   לימודים לקראת תואר שלישי (דוקטור לפילוסופיה)

א. הלימודים לקראת התואר הראשון (בוגר אוניברסיטה)

משך הלימודים לתואר הראשון הוא שלוש שנים. מטרתם להקנות לתלמידים השכלה כללית תוך התמחות אקדמית בנושא אחד או יותר. התואר "בוגר אוניברסיטה" מוענק לתלמידים שעמדו בדרישות הלימודים.

ב. לימודים לקראת התואר השני (מוסמך אוניברסיטה)

משך הלימודים לתואר השני הוא שנתיים. מטרתם להעמיק את התמחות התלמיד בתחום שבחר ולהורות את דרכי החקירה המדעית. התואר "מוסמך אוניברסיטה" מוענק לתלמידים שעמדו בדרישות הלימודים.

ג. לימודים לקראת התואר השלישי (דוקטור לפילוסופיה) התואר "דוקטור לפילוסופיה" מוענק לתלמידי מחקר שעמדו בכל הדרישות שהוטלו עליהם לפי תקנון תלמידי המחקר, ועבודת המחקר שהגישו אושרה. ענייניהם של תלמידי המחקר מוסדרים בוועדות תלמידי המחקר היחידתיות וכן בוועדת תלמידי המחקר במזכירות האקדמית של הפקולטה.

לפירוט תכניות הלימודים לקראת התואר השלישי, ראה בתי הספר.

ד. מסגרות לימוד נוספות

מלבד לימודים לתואר מתקיימים בפקולטה למדעי הרוח לימודי תעודה, ובמסגרת בית הספר לחינוך לימודים לקראת תעודת הוראה בבתי ספר על-יסודיים.

 

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.