ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

לוח שנת הלימודים תשע"ב 2011/2012

לוח שנת הלימודים תשע"ב  2011/2012 (1)

היום הראשון ללימודים (1)

יום א' ב' בחשון

30.10.2011

חופשת חנוכה

יום א', כ"ט בכסלו

25.12.2011

היום האחרון לסמסטר א'

יום ו', י' בשבט

3.2.2012

היום הראשון לסמסטר ב'

יום א', י' באדר

4.3.2012

חופשת פורים

יום ה', י"ד באדר

8.3.2012

היום האחרון ללימודים לפני חופשת פסח

יום ג', י"א בניסן

3.4.2012

היום הראשון ללימודים לאחר חופשת פסח

יום א', כ"ג בניסן

15.4.2012

יום הזיכרון לחללי צה"ל (3)(2)

יום ד', ג' באייר

25.4.2012

יום העצמאות (2)

יום ה', ד' באייר

26.4.2012

יום הסטודנט (4)

יום ה'   ג' בסיון

24.5.2012

חופשת שבועות

יום א', ו' בסיוון

27.5.2012

היום האחרון לסמסטר ב'

יום ו', ב' בתמוז

22.6.2012

טכסי זיכרון

עצרת לזכרו של יצחק רבין ז"ל

יום ד' י"ב בחשון

9.11.2011

טכס יום השואה (5)

יום ה' כ"ז בניסן

19.4.2012

טכס יום הזיכרון לחללי צה"ל (3)

יום ג' ב' באייר

24.4.2012

בימים אלה יופסקו הלימודים לשעה, בין  13:00-12:00

היום הראשון לעונת לימודי הקיץ (6)

יום א', כ"ה בתמוז

15.7.2012

צום ט' באב (2)

יום א', י' באב

29.7.2012

יום לימודים אחרון לעונת לימודי הקיץ

יום ו', כ' באלול

7.9.2012

היום הראשון לחופשת הקיץ(2) יום א'   א' באלול 19.8.12 
היום האחרון לחופשת הקיץ (2) יום ו'   ו' באלול 24.8.12 

היום הראשון ללימודים בשנת תשע"ג2012/13

יום א', ה' בחשוון

21.10.2012 (1)

בפקולטה לרפואה יתכנו שינויים בלוח שנת הלימודים בשל אופיים של הלימודים הקליניים.

(1)

בפקולטה למדעי החיים יתקיימו סיורי לימודים, בקורסים המחייבים זאת, גם בתום סמסטר ב'.

(2)

ביום זה לא יתקיימו לימודים ובחינות והספריות תהיינה סגורות.
בשבוע חופשת הקיץ ייסגר הקמפוס, כולל הספריות.

(3)

בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (24.4.12 ב' באייר) ובתענית אסתר (7.3.12 י"ג באדר) יופסקו הלימודים בשעה 18:00.

(4)

ביום הסטודנט יופסקו הלימודים החל משעה 12:00

(5)

בערב יום השואה יסתיימו הלימודים בשעה 19.00

(6)

לימודי הקיץ מתקיימים במספר יחידות.

 

 

 

 

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.