ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

ציון הגמר

ציון הגמר ישוקלל כדלהלן:

במסלול הדו-חוגי*:

ציוני עבודת הרפראט, השיעורים והתרגילים80%
ציון העבודה הסמינריונית20%

במסלול המורחב:

ציוני עבודות הרפראט, השיעורים והתרגילים בחוג:60%
ציוני העבודות הסמינריוניות40%

* לתלמידי המגמה הבין-תחומית - חישוב ציון הגמר בפרק "מבנה תכנית הלימודים" 

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.