ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

מסלולי הלימוד

מסלולי הלימוד (למעט במגמה הבין-תחומית)                              

בחוג שני מסלולי לימוד לתואר הראשון:

  1. מסלול דו-חוגי ובו לומדים התלמידים 56 ש"ס לפחות (במגמה ללשון העברית יש להוסיף  12 ש"ס של לימודי מיומנויות; במגמות המקרא והפילוסופיה היהודית יש להוסיף 6 ש"ס של לימודי מיומנויות).
  2. מסלול מורחב ובו לומדים התלמידים 110 ש"ס לפחות (שעליהם נוספים לימודי מיומנויות).  מסלול זה מיועד לתלמידים המעוניינים ללמוד בהיקף מלא בשתיים ממגמות החוג. ניתן להתחיל לימודים במסלול זה כבר בשנת הלימודים הראשונה. 

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.