ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

כללי

מטרת החוג ללימודי התרבות העברית היא להציג בפני תלמידיו את אוצרות התרבות העברית
לדורותיה ואת הלשון העברית לתקופותיה. החוג מציע חמש מגמות לימוד: הלשון העברית; בלשנות שמית; מקרא; פילוסופיה יהודית ספרות חז"ל וקבלה וכן המגמה הבין-תחומית, שהיא מגמה חדשה שנפתחה בשנה"ל תשס"ח (ראו להלן). 

 לתלמידים המבקשים לקבל תואר בתלמוד מוצגת תכנית ייחודית במסגרת ידיעון החוג. 

תלמידים אלה ילמדו לצד ההתמחות במחשבת חז"ל, כלים פילולוגיים והסטוריים יעודיים המאפשרים ניתוח מעמיק של ספרות חז"ל לגווניה ולסוגיה, המשנה והתוספתא, מדרשי ההלכה והאגדה ושני התלמודים.

מגמות החוג עוסקות בכל שכבות הלשון העברית, במרחב הלשונות השמיות ובמכלול הטקסטים המכוננים של היהדות: במקרא, בספרות יהודית מן העת העתיקה, בתלמוד ובספרות חז"ל, בקבלה, בחסידות ובפילוסופיה יהודית. ההוראה בחוג מבקשת להקנות הכרה יסודית והבנה של הטקסטים הללו מתוך גישה מדעית וביקורתית כלפיהם. מגמות הלימוד בחוג מדגישות את ההיבטים הדיסציפלינריים שפותחו במחקר המודרני בכל אחד ממקצועות היהדות, תוך פיתוח גישה חדשה המשלבת בין תחומי המחקר השונים של מדעי היהדות.

החוג מקנה תוארי בוגר ותארים מתקדמים במקצועות אלה: הלשון העברית, בלשנות שמית, מקרא, תלמוד ופילוסופיה יהודית (תלמידי המגמה הבין-תחומית זכאים לתואר בפילוסופיה יהודית).

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.