ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

חשוב לדעת

  1. משך הלימודים לתואר הראשון הוא שלוש שנים.
  2. כל התלמידים חייבים להגיע לרמת פטור באנגלית עד תום שנת לימודיהם הראשונה.
  3. מועדי הגשת עבודות סמינריוניות לתואר הראשון והשני בשנה"ל תשע"ב:
    סמסטר א`: יום ג' 1.5.12 (ט' באייר תשע"ב)
    סמסטר ב` וקורסים שנתיים: מועד הגשה: יום ה' 13.9.12 (כ"ו באלול תשע"ב)
    לא ניתן לחרוג ממועדים אלה.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.